Bülent Okumuş Tekrar Görevine Döndü Bülent Okumuş Tekrar Görevine Döndü

T.C. kimlik numaranızı ezberleme şeklinizin zeka türünüz hakkında ipucu verdiğini biliyor muydunuz? Son zamanlarda sosyal medyada oldukça popüler olan bu teste göre, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarasını ezberleme kombinasyonu zeka türleri hakkında bilgi veriyor. Ezberleme şekline göre bazı insanlar sosyal zekaya sahipken bazıları ise müzikal zekalı olabiliyor. Bazıları detaylarda boğulurken bazılarının ise sportif yönü ağır basıyor. Peki, T.C. kimlik numarasını ezberleme şekline göre sen hangi zeka türüne sahipsin?

3+2+2+2+2 ( SOSYAL VE MÜZİKAL ZEKA)

Sosyal yönü kuvvetli olan insanları anlatır. Yalnızlık onlara göre değildir. Herhangi bir toplulukta en popüler olan, yokluğu hissedilenler onlardır.

Genelde, günün her saati enerjiktirler. Yüksek ve pozitif enerjileri, etraflarındaki insanlara da yansır. Liderlik özellikleri vardır, bulundukları ortamı, kolayca etkileri altına alırlar. İletişim kurdukları kişi ya da kişileri iyi anlar ve onları motive edecek unsurları kısa sürede belirleyebilirler. Karşılarındaki hemen herkesi, ikna edebilme becerileri gelişmiştir.

Araştırmacı yönleri sayesinde hemen hemen her konuda az da olsa bir bilgi sahibi oldukları söylemek gerekir. Kendilerini çok iyi bir şekilde ifade eden bu kişilerin müzikle de araları iyidir.

3+2+2+2+2 ( SOSYAL VE MÜZİKAL ZEKA)

Sosyal yönü kuvvetli olan insanları anlatır. Yalnızlık onlara göre değildir. Herhangi bir toplulukta en popüler olan, yokluğu hissedilenler onlardır.

Genelde, günün her saati enerjiktirler. Yüksek ve pozitif enerjileri, etraflarındaki insanlara da yansır. Liderlik özellikleri vardır, bulundukları ortamı, kolayca etkileri altına alırlar. İletişim kurdukları kişi ya da kişileri iyi anlar ve onları motive edecek unsurları kısa sürede belirleyebilirler. Karşılarındaki hemen herkesi, ikna edebilme becerileri gelişmiştir.

Araştırmacı yönleri sayesinde hemen hemen her konuda az da olsa bir bilgi sahibi oldukları söylemek gerekir. Kendilerini çok iyi bir şekilde ifade eden bu kişilerin müzikle de araları iyidir.

4+4+3 ( SORGULAYICI VE SPORTİF ZEKA)

Bu zeka türüne sahip olan insanlar, çevresinde oluşan olayları kısaca hayatı sorgularlar. Her şeyin bir nedeni olduğuna inan bu kişiler oluşumların ve olayların başlangıcına odaklanırlar.

Aradıkları bir cevabı bulma konusunda inatçı olan bu kişilerin en büyük özelliği araştırmacı yönleridir. Nedeni bulmadan akıllarına takılan o işi çözemezler. Araştırmacı kişiliğin yanında oldukça hareketli ve eğlenceli karakterlerdir. Durağanlık ve monotonluktan hiç hoşlanmazlar.

3+3+2+3 ( MATEMATİKSEL VE SOSYAL ZEKA)

Matematiksel zekâsı ön planda olan kişiler analitik düşünebilme konusunda iyidirler. Parçaları bir araya getirip sonuç çıkarma, tümdengelim veya tümevarım konusunda başarılıdırlar. Muhakeme yeteneği, matematiksel zekânın bir parçasıdır. Matematiksel zekâ kişinin neden-sonuç ilişkisi kurabilmesini ve sağlam sorgularla, sağlıklı sonuçlar elde etmesini sağlar.

Sorunlara karşı soğukkanlı ve çözüm odaklı ilerlerler. Pratik çözümlerle problemlerin üstesinden gelirken bir yanda da sosyal ilişkilerini geliştirirler. İletişim kurma becerileri çok yüksektir. Yeniliklere açık olan bu kişilerin doğasında öğrenmek ve durumları analiz etmek vardır

2+3+3+3 ( SOSYAL VE GÖRSEL ZEKA)

Yüksek hayal gücüne sahiptirler. Bu kişiler dikkatli bir şekilde baktıkları görselleri hafızalarında tutarlar. Üstelik bu becerileri o kdar yüksektir ki kimsenin görmediği detayları dahi bir çırpıda fark edebilirler.

Harita kullanarak çok iyi yön bulabilirler. Boşluk ortamlarında bile yol-yön bulabilme becerisine sahiptirler. Ziyaret ettikleri yerleri sadece 1 kez gitmiş olsalar bile çok kolay anımsayabilirler. Bir kez gördükleri insanların yüzlerini kolayca hatırlayabilirler.

Resim, heykel gibi alanlarda kendini gösterme eğilimindedirler. Neredeyse bütün sanatsal faaliyetlerden keyif alırlar.

4+3+2+2 ( KİŞİSEL-İÇSEL VE SOSYAL ZEKA)

İçsel zekâ, kişinin kendini iyi tanıma ve bunu faydaya dönüştürme becerisiyle ilgilidir. Bu zekâ türünü önemli kılan, beceri-hedef uyumudur.

Yani, içsel zekâsı gelişmiş kişiler, neler yapabilecekleri konusunda neredeyse kusursuz bir öngörüye sahiptirler. Dolayısıyla, başladıkları işte başarılı sonuçlar elde etme olasılıkları yüksektir. Kendi davranışlarını, sosyal etkileyiciler ile birleştirip yorumlama konusunda yetenekli kişiler içsel zekâsı gelişmiş kişilerdir.

2+3+2+2+2 ( NATÜRALİST VE KİŞİSEL-İÇSEL ZEKA)

Dünyadaki varlıkları çok iyi ayırt edebilir. Doğal bir zekiliğe sahiptir. Genelde mantıkları duygularına göre daha baskındır. Hem hayatı hem de kendilerini sorgulayan bir kafaları vardır.

Net bir kişiliğe sahip oldukları için belirsizlik onları olumsuz etkiler. Bu nedenle her şeyin mantıklı açıklamasını araştırır.

Aynı zamanda yetenekli ve pratik insanlardır. İnsan ilişkilerinde de oldukça iyi oldukları söylenebilir. Yeniliğe her zaman açıktırlar. Genelde en yeni fikirler bu zeka türüne sahip insanlardan çıkar. Aynı zamanda da çok meraklılardır. Her şeyi bilmek isterler.

3+3+3+2 (MÜZİKAL VE DİLBİLİMSEL ZEKA)

Müzikal zekası güçlü olan insanlar kalıpları, ritimleri ve sesleri düşünmede iyidirler. Müzik için güçlü bir uyumları vardır ve genellikle müzikal kompozisyon ve performansta başarılıdırlar.

Bu zekaya sahip olan insanlar aynı zamanda kendilerini ifade etmede oldukça iyidirler.

Kaynak: Sabah.com.tr