ISPARTA/ULUBORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


Mülkiyeti /Tasarrufu  Belediyemize ait Pazar Mahallesi Vatan Caddesi No:6/A’da bulunan işyerinin Kahvehane olarak, aylık 4.000,00TL+KDV muhammen bedelle 3 yıllık, Zincirli Mahallesi Yıldız Caddesi No:22/A’da bulunan işyerinin vasıfsız olarak, aylık 3.500,00TL+KDV muhammen bedelle 3 yıllık kiralama ihaleleri; Belediye Encümenimizin 29.12.2023  tarih ve 91 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi gereğince açık teklif açık artırma usulü ile 12.01.2024 tarihine rastlayan CUMA günü saat 14:00 ve 14:15’de Belediyemiz Encümen Odasında Belediye Encümen huzurunda  yapılacaktır.
İlgililerin kira şartnamesini belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görmeleri duyurulur.
 

#ilangovtr Basın No ILN01961386