Yüksek Mahkeme, kadının kocası çalışmadığı için kendi ailesine sığınmasının evlilik birlikteliğini derinden sarstığını vurguladı.

Eşi tarafından şiddete maruz kaldığını söyleyen kadın, boşanmak için Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, davalı erkeğin boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tam kusurlu olduğuna hükmederek tarafların boşanmasına hükmetti.

Deprem Haftasında yürüyüş ve araç konvoyu düzenlendi Deprem Haftasında yürüyüş ve araç konvoyu düzenlendi

Davalı erkek eş, kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, erkeğe kusur olarak yüklenilen kusurlardan bir kısmı dosya çerçevesi itibariyle ispatlanamadığı, bir kısmı ise davacı kadın tarafından usulünce dayanılmadığına hükmetti. Davanın rededilmesiyle şok yaşayan davacı kadın Bölge Adliye Mahkemesi kararını temyiz etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

KADINA ANNESİ BAKIYORMUŞ

Kararda, erkeğin son bir buçuk yıldır çalışmayıp ailesine ekonomik destek sağlamadığına dikkat çekildi. Oy birliği ile alınan kararda, erkeğin çalışmayarak ağır kusurlu olduğu hatırlatıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi;

"Davalı erkeğin evliliğin son 1,5 yılında çalışmadığı, sağda solda gezdiği, bu süre zarfında davacı kadına kendi annesinin baktığı, davalı erkeğin bu şekilde birlik yükümlülüklerini ihmâl ettiği, bu hususun da tanık beyanlarıyla sabit olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı kadın dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davanın kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir."