Araç Sahiplerine Çağrı: Karekodu Unutma, Cezayı Önle Araç Sahiplerine Çağrı: Karekodu Unutma, Cezayı Önle

Ancak yeni bir uygulama, mirasta haksızlığa uğrayan çocukların eşit hak almalarının önünü açabilir.

Miras kanununda, anne ve babalarını kaybeden evlatların hakları eşit olarak saklı tutuluyor. Eğer miras paylaşımında haksızlığa uğranırsa, bu tür davalarda zaman aşımı uygulanmıyor. İster 10 yıl geçsin ister 50 yıl geçsin, hakkınız olan mülklerden payınızı alabilirsiniz.

Özellikle anne ve babaların yaşlılık dönemlerinde çocuklarının yanında yaşama geleneği yaygın olarak sürüyor. Bu durumda ebeveynler bakımlarını üstlenen çocuklarının üzerine mal geçirebiliyorlar. Ancak bu durum sıklıkla miras kavgalarına neden oluyor.

Aile içinde kardeşler arasında miras kavgaları adliyelerde en çok görülen davalar arasında yer alıyor. Yeni düzenlemeler, kardeşler arasındaki miras kavgalarında adil bölüşümün önünü açıyor. Üstelik bu tür davalarda zaman aşımı da kabul edilmiyor.

Türk Medeni Kanunu'na göre, mülk sahibi anne babalar sahip oldukları malları istedikleri gibi kullanabilir ve istedikleri çocuklarına aktarabilirler. Ancak ebeveynlerin ölümüyle bu haklar değişir. Eşit olmayan şekilde bölüştürülen mülkler, açılan davalarda kardeşlere eşit olarak dağıtılır.

Eğer mülk paraya çevrilmişse, mahkeme bu parayı mirastan saymaz ve diğer kardeşler arasında paylaştırmaz. Ancak mirasın eşit dağılmadığı durumlarda bir kardeşin dava açması yeterli olabilir.

Miras haksızlıklarına karşı bilinçli olmak ve haklarını aramak, adil bir miras paylaşımı için önemlidir.

Haber Merkezi