Isparta Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde 3-9 Kasım Organ Bağışı haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerle ilgili yapılan açıklamada; “Doku ve organ nakli, sağlıklı doku ve organların bir donörden (verici) bir alıcının vücuduna nakledilmesi işlemidir. Çoğu doku ve organ nakli donör öldükten sonra gerçekleşse de, canlı donörden nakiller de yapılmaktadır. Nakli yapılabilen iç organlar; böbrek, karaciğer, kalp, bağırsak, pankreas ve akciğerken; kan, kök hücre, damar, deri, kemik, kornea, kalp kapağı nakli de yapılabilmektedir.

“Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli” kanunu 3 Haziran 1979’da yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna göre. Organ nakli; “canlı” yada “kadavra” vericiden olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Kadavradan nakil yapılabilmesi için beyin ölümünün gerçekleşmesi gerekmektedir. Beyin ölümü geri dönülmez bir durum olup; gerekli testlerin yapılmasını takiben dört kişilik bir uzman hekim (nörolog, beyin cerrahı, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, kardiyolog) tarafından kararlaştırılmaktadır kişinin sağlığında organlarını bağışlamış olması, bağışladığına dair bir belge yoksa yakınlarının rızasının alınması şarttır.

İşte Isparta'da Yapılabilecekler İşte Isparta'da Yapılabilecekler

Kadavradan organ naklinin yapılabilmesi için beyin ölümü belgesinin hazırlanmış olması. Kişinin ölümü anında yanında herhangi bir yakını yoksa ve üzerinde organlarını bağışlamadığına dair herhangi bir belge çıkmadığı sürece organların alınması 2594 sayılı yasayla müsait kılınmıştır. Canlıdan organ naklinde verici kişinin maddi bir çıkarı olması ve/veya bunu bilen doktorun organ naklini yapması suçtur. Vatandaşlarımızın en fazla tereddüt ettiği bir başka konu da konunun dini boyutudur. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 6.3.1980 tarih ve 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir.

18 yaş üstü olup akli dengesi yerinde olan herkes; Sağlık Müdürlüklerine, hastanelere, organ nakliyle ilgili dernek, vakıf ve kuruluşlara başvurarak doku ve organ nakli belgesi alabilirler Ayrıca sürücü belgesi alan kişiler, belgede "organlarımı bağışlıyorum" bölümünü işaretlemiş olmakla da organlarını bağışlayabilirler. Hastanemiz Organ Bağışı biriminde görevli Hülya Kaya tarafından hastanemiz Diyaliz biriminde tedavi gören hastalara Organ nakli ile ilgili eğitim verilmiştir”