ISPARTA BELEDİYESİNDEN İLAN OLUNUR

438 NOLU DÜZENLEME BÖLGESİ İLANI

         İlimiz Merkez Hızırbey Mahallesi 07.07.2023 tasdik tarihli revizyon imar planına göre 30K-3C imar paftasında konut+ticari alanda, ticaret alanında, Belediye Hizmet Alanında (Sosyal Tesis Alanı), parkta, yolda, Cami Alanında ve Ağaçlandırılacak Alanda (Mezarlık Alanı) bulunan, Tapunun 30K-3C  pafta 297 ada 7-109-110-112-114-116-121-122-123-124-125 ve 126 nolu parseller ile 7281 ada 1-2 nolu parseller 17.10.2023 tarih ve 1101 sayılı Encümen Kararı ile imar uygulamasına tabi tutulmuş ve 438 nolu düzenleme bölgesi olarak ilan edilmiş olup parselasyon planı ve düzenleme işlerine ait belgeler onaylanıp yürürlüğe girmiştir.

03.11.2023 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde ve Hızırbey Mahallesi Muhtarlığında bir ay süreyle askıya çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.
 

#ilangovtr Basın No ILN01920448