Resmi Gazete'de yayımlanan EPDK kararına göre, 15 Mayıs itibarıyla katkılı motorin ile benzinde fiyat farkı olmayacak ve tek fiyat uygulanacak. Bu düzenlemeyle birlikte akaryakıt istasyonlarında sadece benzin, motorin ve LPG satışı gerçekleştirilecek.

Yayımlanan kararın detaylarına göre, akaryakıt istasyonlarında farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamayacak. Ayrıca, tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilecek akaryakıtlar için fiyat farkı uygulaması da yürürlükten kaldırılmış durumda.

EPDK'nın aldığı kararın detayları Resmi Gazete'de şu şekilde yer alıyor:

  1. 24/7/2019 tarihli ve 30841 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8730 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararı'nın 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırıldı.
  2. Aynı Kararın 6'ncı maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırıldı ve aynı maddeye yeni bir fıkra eklendi.
  3. Aynı Kararın 7'nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı.
  4. Aynı Kararın Ek-1'inde ve Ek-2'sinde yer alan bazı ibareler yürürlükten kaldırıldı.

Bu kararla birlikte tek fiyat dönemi başlamış oldu ve düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı tarafından belirlenen hükümler uygulanacak.

Genç Yaşta Vefat Etti Genç Yaşta Vefat Etti

Haber Merkezi