T.C.
ISPARTA
İCRA DAİRESİ
2017/5699 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/5699 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Isparta İl, Atabey İlçe, 181 Ada, 85 Parsel, Parsel geometrik olarak dikdörtgen benzeri görünümlü bir formdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgedeki kadastro yollar sayesinde ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bölgedeki projeli sulama sistemleri ve bireysel su kaynakları sayesinde sulama yapılmaktadır.

Parselin üzerinde keşif tarihi itibariyle hububat tarımının yapıldığı görülmüştür. Taşınmaz topoğrafik düz meyilsiz zemin yapısına, killi-tınlı toprak yapısına sahiptir. Parselde mekanizasyona uygun nitelikte tarım yapmak mümkündür. Üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır.

Etrafındaki araziler de tarımsal kullanım fonksiyonlu gelişmiş olup,doğu, batı, kuzey ve güneyindeki komşu parseller tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. taşınmaz kaydında ısparta il tarım ve orman müdürlüğü tarafından ve tarım reformu genel müdürlüğü tarafından konulan şerhlerin satıştan sonra terkin edilmeyeceği, tescil evrakının buhali ile düzenleneceği,

Adresi : Isparta İli, Atabey İlçesi, İslamköy Köyü Köle Mezarı Mevkii Atabey/Isparta
Yüzölçümü : 2.002,35 m2 Arsa Payı : TAM
İmar Durumu :imar sınırları dışındadır Kıymeti : 200.235,00 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler:dosyadaki kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 13:31

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Atabey İlçe, 179 Ada, 192 Parsel, Parsel geometrik olarak dikdörtgen benzeri görünümlü bir formdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgedeki kadastro yollar sayesinde ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bölgedeki projeli sulama sistemleri ve bireysel su kaynakları sayesinde sulama yapılmaktadır. Parselin üzerinde keşif tarihi itibariyle genel olarak ekili ya da dikili bir tarımsal faaliyet olmamakla birlikte bakımsız ve ekonomik değeri olmayan ağaçların dikili olduğu görülmüştür.

Taşınmaz topoğrafik düz meyilsiz zemin yapısına, killi-tınlı toprak yapısına sahiptir. Parselde mekanizasyona uygun nitelikte tarım yapmak mümkündür. Üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Etrafındaki araziler de tarımsal kullanım fonksiyonlu gelişmiş olup,doğu, batı, kuzey ve güneyindeki komşu parseller tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. taşınmaz kaydında ısparta tarım il müdürlüğü ve tarım reformu genel müdürlüğü tarafından konulan şerhlerin bulunduğu, belirtilen bu şerhlerin satış sonrasında tapudan terkin edilmeyeceği

Adresi : Isparta İli, Atabey İlçesi, İslamköy Köyü Köle Mezarı Mevkii Atabey/Isparta
Yüzölçümü : 1.463,40 m2 Arsa Payı : TAM
İmar Durumu :imar sınırları dışında Kıymeti : 146.340,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: dosyadaki kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 13:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:41
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 13:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 13:41

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Isparta İl, Merkez İlçe, 196 Ada, 4 Parsel, Parsel geometrik olarak dikdörtgen benzeri görünümlü bir formdadır.TAŞINMAZIN 1/3 HİSSESİSATILACAKTIR. Taşınmazın bulunduğu bölgedeki kadastro yollar sayesinde ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bölgedeki projeli sulama sistemleri ve bireysel su kaynakları sayesinde sulama yapılmaktadır. Parselin üzerinde keşif tarihi itibariyle yonca tarımının yapıldığı görülmüştür.

Taşınmaz topoğrafik düz meyilsiz zemin yapısına, killi-tınlı toprak yapısına sahiptir. Parselde mekanizasyona uygun nitelikte tarım yapmak mümkündür. Üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Etrafındaki araziler de tarımsal kullanım fonksiyonlu gelişmiş olup,doğu, batı, kuzey ve güneyindeki komşu parseller tarımsal amaçlı kullanılmaktadır.

Taşınmaz kaydında Isparta tarım il müdürlüğü ve tarım reformu genel müdürlüğü tarafından konulan şerhler bulunduğu, bu şerhlerin satıştan sonra tapudan terkin edilmeyeceği, taşınmazın 1/3 hissesi satılacağından satıştan sonra yer teslimi gösterilmeyerek talep halinde yalnızca taşınmazın tamamının yer gösterimi yapılacaktır.
Adresi : Isparta İli, Atabey İlçesi, İslamköy KöyüKöle Mezarı Mevkii Atabey/Isparta
Yüzölçümü : 12.293,90 m2 ( 1/3 hissesi) Arsa Payı : 1/3
İmar Durumu :imar sınırlarıdışında Kıymeti : 327.837,34 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: dosyadaki kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 13:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:53
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 13:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 13:53

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Isparta İl, Merkez İlçe, 281 Ada, 8 Parsel, Parsel geometrik olarak amorf (belirli bir şekle sahip olmayan) görünümlü bir formdadır. TAŞINMAZIN 1742/55527 HİSSESİ SATILACAKTIR.

Taşınmazın bulunduğu bölgedeki kadastro yollar sayesinde ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bölgedeki projeli sulama sistemleri ve bireysel su kaynakları sayesinde sulama yapılmaktadır. Parselin üzerinde keşif tarihi itibariyle hububat tarımının yapıldığı görülmüştür.

Taşınmaz topoğrafik düz meyilsiz zemin yapısına, killi-tınlı toprak yapısına sahiptir. Parselde mekanizasyona uygun nitelikte tarım yapmak mümkündür. Üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Etrafındaki araziler de tarımsal kullanım fonksiyonlu gelişmiş olup,doğu, batı, kuzey ve güneyindeki komşu parseller tarımsal amaçlı kullanılmaktadır.

Taşınmaz kaydında ısparta tarım il müdürlüğü ve tarım reformu genel müdürlüğü tarafından konulan şerhler bulunduğu, bu şerhlerin satıştan sonra tapudan terkin edilmeyeceği, taşınmazın hissesi satılacağından satıştan sonra yer teslimi gösterilmeyerek talep halinde yalnızca taşınmazın tamamının yer gösterimi yapılacaktır.
Adresi : Isparta İli, Atabey İlçesi, İslamköy Köyü Köle Mezarı Mevkii Atabey/Isparta
Yüzölçümü : 55.525,99 m2
Arsa Payı : 1742/55527 hissesi İmar Durumu :imar planı sınırları dışındadır
Kıymeti : 87.098,42 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: dosyadaki kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:42
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 14:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 14:42

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, 281 Ada, 8 Parsel, Parsel geometrik olarak amorf (belirli bir şekle sahip olmayan) görünümlü bir formdadır. TAŞINMAZIN 2334/18509 HİSSESİ SATILACAKTIR.Taşınmazın bulunduğu bölgedeki kadastro yollar sayesinde ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bölgedeki projeli sulama sistemleri ve bireysel su kaynakları sayesinde sulama yapılmaktadır. Parselin üzerinde keşif tarihi itibariyle hububat tarımının yapıldığı görülmüştür. Taşınmaz topoğrafik düz meyilsiz zemin yapısına, killi-tınlı toprak yapısına sahiptir. Parselde mekanizasyona uygun nitelikte tarım yapmak mümkündür. Üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Etrafındaki araziler de tarımsal kullanım fonksiyonlu gelişmiş olup,doğu, batı, kuzey ve güneyindeki komşu parseller tarımsal amaçlı kullanılmaktadır.

Taşınmaz kaydında ısparta tarım il müdürlüğü ve tarım reformu genel müdürlüğü tarafından konulan şerhler bulunduğu, bu şerhlerin satıştan sonra tapudan terkin edilmeyeceği, taşınmazın hissesi satılacağından satıştan sonra yer teslimi gösterilmeyerek talep halinde yalnızca taşınmazın tamamının yer gösterimi yapılacaktır.
Adresi : Isparta İli, Atabey İlçesi, İslamköy Köyü Köle Mezarı Mevkii Atabey/Isparta
Yüzölçümü : 55.525,99 m2 Arsa Payı : 2334/18509
İmar Durumu :imar planı sınırları dışındadır Kıymeti : 350.093,63 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler:dosyadaki kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:54
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 14:54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 14:54

31/10/2023

#ilangovtr Basın No ILN01922291