Başdeğirmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti. İkilinin, Isparta için kentsel dönüşüm strateji rehberi, projeler ve yeni toplu konut alanları konusunda istişarede bulunduğu bildirildi.

1- Kentsel dönüşüm nedir?

Sağlıksız kent dokularının iyileştirilmesinde ve kentsel sorunların çözümünde ekonomik, mekansal, toplumsal koşulları dikkate alan kapsamlı bir projelendirme süreci olarak tanımlanabilir.

2- Kentsel dönüşüm projelerinin amacı nedir?

Proje alanlarının gelecekte üstleneceği kentsel roller doğrultusunda, sağlıklı, güvenli ve modern yapılarla, kentsel mekan standartlarında yaşam alanları oluşturulmasıdır.

3- Kentsel dönüşüm projeleri hangi yasaya göre yapılıyor? Belediyemizce yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları 5393 sayılı belediye kanununun 73. maddesi kapsamında yapılıyor.

4- Yerinde dönüşüm nedir?

Hak sahiplerinin, gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi sonrasında bulundukları çevreden uzaklaşmadan, proje alan sınırları içerisinde üretilecek sağlıklı, modern ve güvenilir konutlarda yaşamlarını devam ettirebilmelerini ifade ediyor. Belediyemizce kentsel dönüşüm projesi yürütülen bölgelerde, zeminin jeolojik olarak yeniden yerleşime engel teşkil etmediği tüm durumlarda "Yerinde Dönüşüm" gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

5- Projeler kim tarafından yapılıyor?

Belediye kanununa göre ilan edilen dönüşüm alanlarında Büyükşehir Belediyeleri yetkili olduğundan, bu alanlarda yürütülen projelendirme ve yapım çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor veya yaptırılıyor.

IBAN ve POS İhlallerine Yüksek Cezalar IBAN ve POS İhlallerine Yüksek Cezalar

6- Projelerde süreç nasıl ilerliyor?

Projeler, mevcut durum tespiti amacıyla, sosyo-ekonomik ve halihazır tespitine ilişkin veri toplanmasıyla başlıyor. Kıymet takdir raporlarına esas teşkil edecek ölçüm ile tespitler yapılıp kıymet takdir raporları hazırlanıyor. Hak sahiplerinin tespit edilerek, uygulamaya yönelik uzlaşma paylaşım modelinin oluşturulmasının ardından 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları, vaziyet planı, kentsel tasarım ve mimari projeler hazırlanıyor. Son aşama olarak; Tanıtım toplantıları, bilgilendirme ve hak sahipleriyle sözleşmelerin yapılması yer alıyor. Bu kapsamda, vatandaşları yerinde ve doğru bilgilendirebilmek, görüş ve önerilerini alabilmek adına, projelerin hazırlık süreçlerinde açılan kentsel dönüşüm alanları içinde bulunan iletişim ve tanıtım merkezleri hizmet veriyor

Editör: Ali Rıza Cesur