Mirasın kardeşler arasında eşit olarak dağıtılması ile alakalı çok önemli adımlar atıldı. Çoğu ebeveyn yaşlılık dönemlerinde çocuklarıyla yaşamış oldukları ilişkiye göre miraslarını paylaştırabilirler.

Bu nedenle miras davalarında eşit, adaletli olmayan paylaşımlar söz konusu olabilir. Yapılan hayata geçirilen bu düzenlemeler sonucu ebeveynler, çocuklarına eşit olarak miras bırakmak mecburiyetinde kalacaklar.

Otomobil elektrik direğine çarptı.. Otomobil elektrik direğine çarptı..

Hayata geçirilen bu düzenlemeler ile beraber aile arasında yaşanan anlaşmazlıklar azalacak ve eşit bir şekilde miras paylaşımı yapılacak.

DURUM RESMİYET KAZANDI

Hayata geçirilen bu yeni düzenlemeler kapsamında, geçmiş zamanda gerçekleşen miras dağılımları dahi baştan yapılması mümkün hale gelecek.

Miras paylaşımında bazı çocuklara daha az pay verilir ya da hiç pay alamazsa bu durum bu düzenlemeler kapsamında tekrardan değerlendirmeye alınacak.

Türk Medeni Kanunu’nda yalnızca mirasçının miras bırakana veya yakınlara karşı işlenen ağır suçlar ya da aile hukukundan ortaya çıkan görevleri yerine getirmezse mirasçı mirastan men edilebilir.

Miras kalan kişinin ölümüne neden olan çocuk, mirastan çıkartılır ve kalan miras diğer çocuklar arasında eşit şekilde paylaştırılır. Ancak kişi mal varlığını çocukları arasında hiçbir neden olmadan farklı şekilde paylaştırmak istiyorsa bunu resmi bir şekilde yapması gerekir.

Resmi olarak yapılsa bile diğer hak sahipleri haklarını arayabilirler. Saklı pay miras bırakan kişinin ölümünden sonra bile vasiyetname ile başka birine devri yapılmaz ve diğer kardeşlerin de hakkı koruma altına alınır. Yeni yapılacak olan bu düzenleme ile adaletsizliğin önüne geçilecek.

Kaynak: Kamusonhaber

Editör: Özge Çelik