İŞ-KUR İl Müdürlüğü ve Isparta İl Müftülüğü işbirliğinde “Cami ve Kuran Kursu Temizliği” konulu 6 ay süreli 13 kişilik toplum yararına program düzenlenecek. Programa katılmak isteyen kişilerin, başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170,  www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden ve/veya İŞ-KUR İl  Müdürlüğüne gelerek başvurularını yapabilecekler.

Katılımcı Başvuru Tarihleri: 11.06.2024 –15.06.2024

Katılımcının Liste Yöntemi ile Belirleneceği Tarihi- Saati: 25.06.2024 – 09:00

Liste Yönteminin Yapılacağı Yer: Isparta Müftülüğü toplantı salonu

Program Başlama – Bitiş Tarihi:     01.07.2024  – 31.12.2024

ADRES KAYIT SİSTEMİNDE İKAMET EDİLEN YERLER PROGRAM UYGULANACAK YERLER

Isparta/Merkez, Eğirdir Şarkikaraağaç ve Yalvaç merkeze bağlı kasaba ve köylerinde ikamet edenler başvuru yapabilir

Sigaraya Yeni Zam Geliyor Sigaraya Yeni Zam Geliyor

Portal no:320520

Isparta/Merkez (10), Eğirdir (1) Şarkikaraağaç (1) ve Yalvaç (1) = Toplam: 13 kişi

TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI

TYP’ ye katılmak için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Emekli ve malul aylığı almamak,

d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),

e) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak

Şartlarını taşıyor olmak gerekmektedir. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi     kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’ den yararlanabilir.

Adres Kayıt Sisteminde aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde, aynı adreste ikamet edenlerden sadece biri programdan yararlanabilir.

Bir katılımcı TYP’ den en fazla dokuz ay yararlanabilir.

Adres Kayıt Sisteminde göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını 25.503,18 TL(YİRMİBEŞBİNBEŞYÜZÜÇTLONSEKİZKRŞ) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ ye katılamaz.

Kaynak: Haber Merkezi