İLAN
T.C.
ISPARTA 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/14
DAVALI : MEHMET RIZA ARSLAN-TC. Kimlik No:35468025890 - Mehmet Ali ve Meryem oğlu 30/06/1981 doğumlu, Yoncalı Köyü No:47 Dargeçit/ MARDİN

Davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağı davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Zehra Arslan tarafından davalı Mehmet Rıza Arslan aleyhine açılan boşanma dava dilekçesinde özetle; taraflara evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesi ile boşanmalarına, müşterek çocukların velayetinin müvekkiline verilmesine, davacı müvekkili lehine dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 25000 TL maddi ve 25.000 TL manevi tazminata hükmedilmesine, müvekkili için aylık 1250 TL müşterek çocuklar için 750 TL olmak üzere toplam 5.000 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine, davadan sonra yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş olup,
Mahkememizin 02/03/2023 tarihli duruşma ara kararı gereğince;

Davalının HMK'nın 126-127. maddeleri hükmüne göre ilk itirazları ile birlikte esas hakkındaki cevabını ve varsa karşı delillerini, dava dilekçesinin kendisine tebliği tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde mahkeme kalemine bildirmesi gerektiği hususu ihtar olunur.

Dava Dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliği hususu rica olunur.27/03/2023

#ilangovtr Basın No ILN01924561