Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, katıldığı bir etkinlikte tarih boyunca medyanın fert ve toplum üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu söyledi.

Erbaş, 'Dijitalleşmeyle birlikte sürekli gelişen erişim, etkileşim ve paylaşım gibi imkanlar etkisini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Medya araçlarında görülen gelişim ve değişim bilgi kaynaklarının çeşitlenerek artmasını, bilgi merkezli sunulan hizmetlerin boyut değiştirmesini ve bilgi kazanma ve öğrenme hususunda farklı zeminlerin oluşmasını sağlamıştır.' dedi

İstiklal Yeraltı Katlı Otoparkına abonman kayıtları başladı İstiklal Yeraltı Katlı Otoparkına abonman kayıtları başladı

Doğru internet kullanımını da vurgulayan Erbaş, 'Özellikle günümüz dünyası, internet teknolojileri sayesinde zaman ve mekana dair sınırların kalktığı sanal olan ile gerçek olan arasındaki çizginin neredeyse silindiği bir yapıya bürünmüştür. Gelinen noktada medya sadece bilgiye kolay ulaşmanın en hızlı yolu değil, bununla beraber bilginin nasıl sunulacağına dair de güçlü bir etki alanına sahip olmuştur. Yeni medya mecralarında algı çoğu zaman gerçeğin önüne geçebilmekte, sanal olan gerçeği baskılayabilmektedir. Böylece algı yönetimiyle insanların fikirlerini ve olaylara bakış açılarını değiştirmek de mümkün olabilmektedir. Nitekim bugün bireysel ve toplumsal ilgi ve algıların medya vasıtasıyla yönlendirilebildiği ve hatta toplum mühendisliği yapılarak kitlelerin mobilize edilebildiği yadsınamaz bir gerçektir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşananların karşı konulamaz etkisiyle kültürler arası bütün sınırların ortadan kalktığı bir dönemde medya, egemen kültürlerin birliğine özendirildiği bir sürecin ana mecrası haline gelmektedir. Bu da yeryüzünde hayatın öznesi kılınan insanoğlunu dijital çağın nesnesi olması karşı karşıya bırakmaktadır. Gençlerimizin doğru bilgi, doğru yöntem ve sorularla ulaşmasını sağlayacak bir imkan oluşturmak daha da önemli hale gelmektedir. Kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerinden korunabilmek ve risklerine karşı bilinçli olabilmek. Daha fazla ve beceriyle donanmanın yanı sıra insani ve ahlaki değerlerin belirleyici olduğu bir hayat tarzını benimsemek de önemlidir.' şeklinde konuştu.

Muhabir: Nadir Öngören