T.C.
ISPARTA
2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/744 Esas 26/10/2023 

İ L A N

Davacı , ŞEVKİYE USLU ileDavalılar , AMMAR YASİR DEMİRAL, FATİME DEMİRAL, HANDE BETÜL DÖNMEZ, KADİR DEMİRAL, KUAYBE NAGEHAN YILMAZ, MEHMET DEMİRAL, MERVE DEMİRAL, MUSA DEMİRAL, SABE SEBAHAT DEMİRAL MAMUT, SEÇİL CABAR, SEHER DEMİRAL, SİBEL DEMİRAL, SÜMEYRA DEMİRAL, ŞADİYE KARA HAYTA, ŞEREF DEMİRAL, UBEYDULLAH TALHA DEMİRAL arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;
Isparta ili merkez ilçesigülcü mahallesisav yolu mevkii 8269 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkindavalı Hande Betül Dönmez tüm aramalara rağmen bulunmadığından kendisine duruşma gününün ilanıntebliğine karar verilmiştir.
Davacı tarafından , davalı Hande Betül Dönmez aleyhine açılanortaklığın giderilmesidavasına karşı, davalı Hande Betül Dönmez 'in ileri süreceği istek ve itirazlarını bildirmesi için Isparta 2 Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/744 esas sayılı dava dosyasının duruşmasının 12/01/2024günü saat 09,40de duruşması olduğunun gelinmediği taktirde tebliğden itibaren iki hafta içerisinde HMK'nın maddelerineuygun şekilde davaya yazılı olarak beyanda bulunulabileceğiniz yada kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz taktirde yokluğunuzda davayadevam olunup davanın bitirileceği hususu, duruşma gününün tebliğiilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01919700