Fransız Öğrencilerden Eğirdir Belediye Başkanına ziyaret Fransız Öğrencilerden Eğirdir Belediye Başkanına ziyaret

Elma, birçok ülke ekonomisi için en önemli meyve türlerinden birisidir. Ekolojik olarak elma yetiştiriciliğine uygun koşulları taşıyan Türkiye’de, 4.817.500 ton elma üretimi gerçekleştirilmektedir. Türkiye, Dünya elma üretiminde lider ülkelerden birisi olmakla beraber üretimin yalnızca %8’lik kısmı ihraç edilmektedir. Düşük ihracat miktarı sorununun çözümüne yönelik olarak, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ev sahipliğinde, 2012 yılında Isparta ilinde “I. Ulusal Elma Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştay verileri ışığında “Türkiye Elma Endüstrisinin İç ve Dış Pazar Rekabet Gücünün Artırılması”  için bir yol haritası belirlenmiş ve “Eylem Planı” hazırlanmıştır. 
Yukarıda bahsedilen hedefe ulaşma çalışmalarının devamı niteliğinde, TAGEM tarafından 21-22 Kasım 2023 tarihleri arasında Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (Eğirdir-ISPARTA)’nde, “I. Ulusal Elma Çalıştayı” sonucunda hazırlanmış olan “Eylem Planı” çerçevesinde, 2012-2023 yılları arasında kat edilen yol ve dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yapılması gereken revizyonların tartışılacağı “II. Ulusal Elma Çalıştayı” düzenlenecektir.

Editör: Özge Çelik