Türk Eczacıları Birliği ve 56 Bölge Eczacı Odasının Başkan ve yöneticileri 44. Dönem I. Bölgelerarası Toplantısı için 30 Mayıs – 1 Haziran 2024 tarihlerinde Diyarbakır’da bir araya gelerek, eczacılık mesleğinin gündemindeki konuları ele aldı ve ortak deklarasyon yayınladı

Deklarasyonda, Uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan İsrail hükümeti lanetlendi. Eczanelerde yaşanan şiddet olaylarının engellenmesi için kapsamlı tedbirlerin acilen alınması istendi. Kamu Kurum İskontosu uygulanmayan, eksik uygulanan ve bazı firmalar tarafından temin şekli angarya olarak dayatılan ilaçların sayısının her geçen gün arttığı belirtilerek, ‘Eczacılar bu ilaçları, maliyetinin altında hastasına sunmaya zorlanmakta ve hastaların ilaçlara erişimi gün geçtikçe zorlaşmaktadır.  Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilaç firmaları arasında çözümlenmesi gereken bu konunun muhatabı eczacılar değildir. Sorunun, ivedilikle çözülememesi halinde hayati öneme haiz bazı ilaçlar eczacılar tarafından temin edilemeyecek ve hasta mağduriyetlerinin oluşması kaçınılmaz hale gelecektir. Konunun çözümü için yetkilileri ivedilikle göreve davet ediyoruz’ denildi.

YENİ ECZACILIK FAKÜLTESİ AÇILMASIN

Mesleki sürdürülebilirliğin sağlanması ve istihdam sorunu yaşanmaması için yeni bir eczacılık fakültesinin açılmasının istenmediği  ortak bildiride, Kamu kurumlarında görev yapan ve bu kurumlardan emekli eczacıların özlük hakları için iyileştirmeler yapılması talep edildi. Kamuda ve diğer çalışma alanlarında eczacı istihdamı artırılmalı denildi.

İLAÇ TEMİN PROTOKOLÜ YENİDEN DÜZENLENSİN

İlaç yokluklarının engellenmesi ve ilaç-eczacılık alanındaki tüm paydaşlar açısından ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması adına İlaç Fiyat Kararnamesinin güncel veriler ışığında yeniden yapılandırılması gerektiğine yer verilen bildiride, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki hastaların ilaç temin süreçlerini belirleyen SGK İlaç Temin Protokolünün yeniden düzenlenmesi gereği vurgulandı.

ECZNE DIŞINDA TAKVİYE GIDASI

Gölcük Tabiat Parkı’na yeni düzenlemeler yapılacak Gölcük Tabiat Parkı’na yeni düzenlemeler yapılacak

SATIŞININ KARŞISINDAYIZ

Diyabet hastalarının kullandıkları şeker ölçüm çubuklarının ve iğne uçlarının fiyatlarının, kişiye özgü ilaç olarak eczacı tarafından üretimi gerçekleştirilen majistral ilaç tarifelerinin hastaların bu ürünlere erişimini engellemeyecek, hasta ve eczacı mağduriyeti oluşturmayacak şekilde güncellenmesi istenilen bildiride, Eczacı kooperatiflerinin ekonomik sürdürülebilirliği açısından İlaç Fiyat Kararnamesinde gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi istendi.  Bildiride takviye edici gıda” ve “tıbbi cihaz” tanımlaması ile ilaç ve sağlık ürünlerinin eczane dışında satılmasına imkân sağlayacak, toplum sağlığını ve ürün güvenliğini riske atacak her türlü uygulamanın karşısında durmaya devam edileceği de ifade edildi.

Muhabir: Nadir Öngören