Ankara'da bir iş yerini kiralayan kurum yetkilisi, 2012 yılında mülk sahibine boş bir kağıda atılan imzasını tahliye taahhütnamesi olarak kabul etmişti. Ancak mülk sahibi, 2020 yılında bu boş kağıdı doldurarak kiracının 28 Şubat 2021'e kadar çıkma taahhüdünde bulunduğunu iddia etti.

İcra takibine itiraz eden mülk sahibi, tahliye davası açtı. Ancak yerel mahkeme, taahhütnamedeki imzanın kiracı kurum yetkilisine ait olduğunu tespit ederek kiracıyı haklı buldu. İstinaf incelemesinde ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, boş kağıdın mülk sahibi tarafından nasıl kullanılacağına dair onay verildiğini belirterek yerel mahkemenin kararını onayladı.

Sanayide Yangın Talaşlar Tutuştu Sanayide Yangın Talaşlar Tutuştu

Temyiz başvurusunda bulunan kiracı, taahhütnamedeki tarihin mülk sahibi tarafından doldurulduğunu iddia etti, ancak Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, tahliye kararını hukuka uygun bularak onadı. Kararda, boş kağıda atılan imzanın belge olarak kabul edildiği ve tahliye kararının haklı olduğu vurgulandı. Bu karar, tahliye taahhütnameleriyle ilgili geniş bir etki yaratabilir.