Emlak uzmanı Hakan Özelmacıklı, 2023 yılında Türkiye genelinde gayrimenkul sektöründe 2 milyon 949 bin 437 adet satış işleminin gerçekleştiğini belirtti. Özelmacıklı, gayrimenkul alım satım işlemlerinin ticari kazanç hükümleri kapsamında olmadığı durumlarda, değer artışı kazancı hükümlerine tabi olduğunu vurguladı.

Gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak 5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artışı kazancı kapsamında değerlendirildiğini ifade eden Özelmacıklı, bu konuda şu bilgileri verdi:

"Elden çıkarmadan kasıt, gayrimenkulün satılması, devredilmesi, temlik edilmesi, trampa işlemine konu edilmesi, takas edilmesi, kamulaştırılması veya ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasıdır. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından kaynaklanan değer artışı kazancının, 2023 takvim yılı için 55 bin TL'si gelir vergisinden istisnadır. Ancak, elde edilen değer artışı kazancının net miktarının bu istisna sınırını aşması durumunda, beyan edilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesi 1 Nisan 2024 tarihine kadar verilmelidir."

Özelmacıklı, vergilendirme konusunda şu tarihleri önemle vurguladı: "Hesaplanan gelir vergisinin birinci taksiti, damga vergisi ile birlikte 1 Nisan 2024, ikinci taksiti ise 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor."

Değer artışı kazancı vergisi hesaplaması ve beyannamelerin verilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Hazır Beyan sayfasının kullanılabileceğini belirten Özelmacıklı, şu bilgileri paylaştı:

Sporun İşletmesi: Ekonomi, Pazarlama ve Yönetim Sporun İşletmesi: Ekonomi, Pazarlama ve Yönetim

"Öncelikle değer artış kazancında vergilendirilecek kazancı hesaplamak gerekiyor. Elden çıkarma karşılığında alınan para tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedeli ile, elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının üzerinde kalan giderler ile ödenen vergi ve harçların, düşülmesi suretiyle bulunuyor. Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen Yurt İçi - Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artış oranında artırılarak tespit edilir. Endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının yüzde 10 veya üzerinde olması gerekmektedir."

Özelmacıklı, vergilendirilmeyecek durumları da şöyle sıraladı: "Vazsız olarak iktisap edilmiş taşınmazların elden çıkartılmasından doğan kazançlar vergilendirilmiyor. Özellikle intikal yani veraset yolu ile geçen taşınmazların elden çıkartılması ve gayrimenkulün üzerine, sahibi tarafından inşa edilen veya kat karşılığı olarak verilenler bu kapsama giriyor. Bunun yanında tapuya tescilden önce de sahibi tarafından kullanılan taşınmazların fiili kullanım durumları 5 yılı geçiyor ise bunlar da vergilendirilmiyor. Özellikle Toplu Konut İdaresi ve kooperatiflerin durumlarında tahsis belgesi, faturalar gibi belgeler fiili kullanım tarihi olarak dikkate alınıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi