Isparta, geleneksel mahalle yapısının modern yapılaşma ile dönüşüm yaşadığı bir süreçten geçiyor. Geleneksel olarak tek katlı ve müstakil yapılarla karakterize olan mahallelerde, günümüz koşullarında yüksek katlı binaların yükseldiği görülüyor. Bu değişim, şehirdeki yapılaşma anlayışının evrildiğini gösteriyor.

Isparta’da geleneksel ve yerel mimari özelliklerini taşıyan tek katlı evlerin yerini, artan nüfus ve değişen yaşam tarzları nedeniyle yüksek katlı konut binaları almaya başladı. Bu durum, şehirdeki demografik ve ekonomik değişimleri yansıtırken, aynı zamanda modernleşme sürecinin bir yansıması olarak da değerlendirilebilir.

Yeni yapılaşma, altyapı ve hizmet olanaklarının daha etkin kullanılmasını sağlayabilirken, geleneksel mahalle dokusunun da kaybolmasına neden olabileceği endişelerini beraberinde getiriyor. Geleneksel ve modern yapılaşmanın dengeli bir şekilde bir arada bulunması, kentsel planlama ve yönetim açısından önem taşıyor.

Sonuç olarak, Isparta'da yaşanan yeni yapılaşma, geleneksel mahalle yapısının değişimine işaret ediyor. Bu dönüşümün hem şehir yaşamını yeniden şekillendirdiği hem de geleneksel mirası koruma çabalarının gerekliliğini vurguladığı söylenebilir.

Elektrik Abonelerinde Yeni Sistem Sayaçlar Değişiyor Elektrik Abonelerinde Yeni Sistem Sayaçlar Değişiyor

/ Soner Özbey