İŞKUR İl Müdürlüğü ile Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğinde; Toplum Yararına Program kapsamında 6 ay süreli 5 personel alınacak.

Programa katılmak isteyen kişilerin, başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170,  www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden ve/veya İl Müdürlüğümüze gelerek başvurularını yapabileceklerdir.

Katılımcı Başvuru Tarihleri

31.01.2024 – 04.02.2024

Noter Çekilişinin Yapılacağı Tarihi- Saati

07.02.2024 – 11:00

Noter Çekilişinin Yapılacağı Yer

Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü – Isparta Merkez

Program Başlama – Bitiş Tarihi

15/02/2024  – 15.08.2024

ADRES KAYIT SİSTEMİNE GÖRE  İKAMET EDİLEN YERLERDEN BAŞVURU YAPABİLECEKLER

PROGRAM UYGULANACAK YERLER

Program Portal Numarası :317683

Isparta Merkez ve Bağlı Köyler

Isparta Gölcük Tabiat Parkı (3 kişi)

Eğirdir Merkez ve Bağlı Köyler

Kovada Gölü Milli Parkı (2 kişi)

TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI

TYP’ ye katılmak için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Emekli ve malul aylığı almamak,

d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),

e) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak şartlarını taşıyor olmak gerekmektedir. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’ den yararlanabilir.

Adres Kayıt Sisteminde aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde, aynı adreste ikamet edenlerden sadece biri programdan yararlanabilir.

Bir katılımcı TYP’ den en fazla dokuz ay yararlanabilir.

Adres Kayıt Sistemine göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını 25.503,18 TL(YİRMİBEŞBİNBEŞYÜZÜÇTLONSEKİZKRŞ) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ ye katılamaz.

Kamuoyuna önemle duyurur.                                      

Şüphelinin 21 Suç Kaydı Çıktı Şüphelinin 21 Suç Kaydı Çıktı

Haber Merkezi