Günaydın Esnafımıza Nefes Aldıracağız Günaydın Esnafımıza Nefes Aldıracağız

İnşaat Yüksek Mühendisi İMO Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz; şantiye şefliği ile ilgili yapılan düzenlemeyi desteklediklerini ancak yetersiz bulduklarını belirterek, “Tek Çözüm “Her Şantiyeye Bir Şef” olmalıdır” dedi.

Şeref Korkmaz’ın açıklaması şöyle: “Bilindiği üzere. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından güvenli yapı üretimi ve yapı üretim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için şantiye şefliği görevinin düzenlenmesi hakkında kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar raporlar haline getirilerek kamuoyuyla, milletvekilleriyle ve tüm ilgili kurum/kuruluşlarla paylaşılmıştır.

EN ÖNEMLİ SORUN GÜVENLİ YAPI

Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında güvenli yapı üretimi gelmektedir. Bir deprem ülkesi olan ve sık sık gerçekleşen büyük depremlerle çok sayıda insanın hayatını kaybettiği bir ülkede yaşıyoruz. İşin aslı yaşadığımız depremlerin ve diğer afetlerin ardından gerek Odamız gerekse bilim insanları nelerin yanlış olduğunu ve nelerin yapılması gerektiğini açık bir şekilde ortaya koymuştur ve koymaktadır. Deprem konusunda hiçbir bahaneyi kabul etmez noktadadır. Deprem hasarlarının çok büyük bir kısmı inşaat hatalarından kaynaklanmaktadır. Yapı üretiminin mühendislik esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan en önemli görevin şantiye şefliği olmasına rağmen usulüne uygun olarak yerine getirilmemesi inşaat hatalarını, dolayısıyla deprem hasarlarını büyütmektedir.

Şantiye şefliğinin: bir yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesi ile inşaatın iş ve işlemlerinin planlanmasını sağlamak gibi önemli görevlerinin yanı sıra işçi sağlığı ve güvenliğini şantiye sahasında gözetmek gibi önemli bir rolü vardır. Bugün ülkemizde her yıl iki binin üzerinde işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybediyorsa ve bunun büyük çoğunluğu inşaat işlerinde oluyorsa, sorun yine şantiye şefliği görevinin hakkıyla yerine getirilmesini sağlamadaki eksikliklere dayanmaktadır.

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ KAĞIT ÜZERİNDE KALMAMALI

Sınırlı durumlar dışında. Belli inşaat metrekarelerinden büyük işlerde her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir. Şantiye şefleri TMMOB tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmamalıdır. Hak ve ücretleri yasal güvenceye alınmalıdır. Şantiye şefliği görevinin sadece resmi prosedürleri tamamlamak amacıyla kağıt üstünde kaldığı bilinmektedir. Can güvenliği için asli bir çalışma alanı olan şantiye şefliğinin, bir deprem ülkesinde ilgili her kurum ve kuruluşun gözü önünde sadece kağıt üzerinde kalması halkın can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturmaktadır.

Şantiye şefliği, sürekli eğitime gereksinim duyan bir görev alandır. Dolayısıyla bu görevin yerine getirilmesi için ilgili meslek odalarının vereceği eğitimlere katılıp belgelendirilmesi gerekir.

Bakanlık, Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte revize yapma ihtiyacı duymuştur. Hazırlanan değişiklik 18 Kasım 2022 tarih ve 32017 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış ve bazı maddelerin yürürlük tarihi 01.01.2024 olarak belirlenmiştir.

Yapılan değişiklikler ile; 75 yaşını dolduran veya şantiyede fiilen devamlı görev yapmaya engel bir durumu olanların şantiye şefliği görevini üstlenemeyecektir.

Mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefleri aynı anda herhangi birisinin yapı inşaat alanı;

1.500 m²’yi geçmeyen dört işi,

4.500 m²’yi geçmeyen üç işi,

7.500 m²’yi geçmeyen iki işi, üstlenebilir.

Yapı inşaat alanı 7.500 m²’yi geçen yapıların şantiye şefleri aynı anda başka bir işin şantiye şefliğini üstlenemeyeceklerdir.

Aynı parsel içerisinde aynı yapı sahibine ait olup aynı müteahhit tarafından üstlenilen yapım/yıkım işleri tek iş olarak değerlendirilecektir.

Şantiye şefleri için deneyim şartı getirilerek, İlk kez şantiye şefliği yapacaklar, inşaat alanı 1.500 m2’ ye kadar olan yapılarda görev alabilecektir.

Yapılan değişikliği destekliyor ama yetersiz buluyoruz. Tek Çözüm “HER ŞANTİYEYE BİR ŞEF” olmalıdır”.

Haber Merkezi