Isparta Girişimci Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Kubilay Kapı, Isparta’nın sorunlarına dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

“Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneği (IGSİAD) olarak, yaklaşan yerel yönetim birimlerinin başında gelen Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi bazı sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla bu basın açıklamasını yapma gereği duyduk.

Isparta'da Yılın İlk 5 Ayında 2 Bin Üzerinde Konut Satışı Isparta'da Yılın İlk 5 Ayında 2 Bin Üzerinde Konut Satışı

Isparta’mız güzel bir şehirdir. Tarihi, kültürel, doğal ve turistik değerleriyle ülkemizin önemli şehirlerinden biridir.  Ancak, Isparta’mızın da bazı sorunları vardır.  Yıllardır üniversitesiyle öğrenci kenti olmasının yanında farklı alanlarda gelişen, göç almaya başlayan bir kent olmaya başlamıştır.

Hepimizin bildiği gibi Türkiye'de kentleşme sorunlarının başında; işsizlik, yerleşme yani konut problemi, kontrolden çıkmış nüfus birikimi, kentte yaşayanlar için gerekli sosyo-ekonomik imkanların olmaması, sağlık hizmetlerindeki eksiklikler, altyapı problemleri ve kentte ikamet etmelerine karşı kentli olmaya yabancı kalmış insanların çokluğu gelmektedir.

Yapılan araştırmalar ve bilimsel çalışmalar göstermiştir ki; insanların isteyerek ya da zorunlu olarak kentlere geldiklerinde kentin yetersiz olanakları ile karşılaştıklarında kendi başlarının çaresine bakmaktan başka çarelerinin olmamasına dolayısıyla kendi başlarına çözüm üretmek olmuştur. Bunun başında barınma yani kentleri kuşatan gecekonduları ve beraberinde altyapıdan, ulaşıma eğitim ve sağlığa kadar pek çok sorunu beraberinde getirmiştir.

Isparta’mızın da bu sorunları yaşamaya başlaması kentimizin gelişmesini, kalkınmasını, refahını engelleyecek ve kentimizin geleceğini ipotek altına alacaktır.

KONUT SORUNU DERİNLEŞMEDEN ÇÖZÜLMESİ GEREKMEKTEDİR…

Isparta’da arsa sıkıntısı, kira artışı, kooperatif eksikliği ve konut satışlarının durması gibi nedenlerle konut sorunu büyümektedir.

Ancak unutulmaması gereken nokta, göç akımlarına hazırlıksız yakalanan kentlerimizin yeni gelenlere iş ve barınak sağlamadaki başarısızlığının gecekondulaşmaya neden olduğu böylece şehrin asıl dokusundan kopuk çok farklı bir yaşam tarzını da yaratmış olmasıdır. Yani bu yeni toplumsal koşullar birde işsizlikle birleşince insanların marjinal sektörlere kaymasına, suç oranlarının artmasına vb. bir çok sıkıntıya yol açmıştır.

Yukarıda bahsettiğimiz bu sorunları yaşamamak ve var olan sorunları çözmek için sosyal konutlar inşa etmek, şehrin farklı bölgelerinde yer alan arsalara yönelmek, alt yapı maliyetlerini düşürmek, kredileri uygunlaştırmak ve kooperatiflere destek vermek gerekmektedir.

İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM ÜRETMEK GEREKMEKTEDİR

İşsizlik sorunu da kentimizin en acil sorunlarından biridir. Kentimizde sanayi ve tarım sektörleri yetersizdir. Nitelikli işgücü eksikliği vardır. Üniversite mezunları istihdam edilememektedir. Şehirde, kayıtlı işsiz sayısı 20 bine yaklaşmıştır. Bu sayı, kayıtsız işsizleri ve üniversite mezunlarını da kapsadığında çok daha yüksektir. Bu durum, hem vatandaşlarımızın geçim sıkıntısı çekmesine hem de şehrin ekonomik dinamizmini kaybetmesine neden olmaktadır. Belediye başkan adaylarından, işsizlik sorununu çözmek için istihdam yaratma, girişimciliği destekleme, meslek edindirme, iş garantili eğitim gibi projeler sunmalarını istiyoruz.

GENÇLERE DAHA ÇOK SOSYAL AKTİVİTE VE SPOR ALANLARI SAĞLANMALI

Madde kullanımı sorunu, Isparta'nın sosyal dokusunu bozan bir sorundur. Şehirde, özellikle gençler arasında uyuşturucu madde kullanımı artmaktadır. Bu da, gençlerimizin sağlığını, eğitimini, geleceğini tehlikeye atmaktadır. Ayrıca, uyuşturucu madde satıcıları ve bağımlıları, şehrin güvenliğini ve huzurunu da bozmaktadır. Belediye başkan adaylarından, öncelikle gençlerimizi madde bağımlılığından ve suç unsurlarından korumak için, sosyo ekonomik yapısı ne olursa olsun her gencin kolaylıkla erişebileceği, ücretsiz kullanabileceği ve sosyalleşebileceği, kütüphaneler, oyun alanları, kafeler ve spor tesisleri yapmalarını istiyoruz. Bu mekanları gençlerin hizmetine sunarken onların ilgi alanlarına uygun, yeteneklerini keşfedebilecekleri, teknolojiyi yakından takip edip yararlı işlerde kullanabilecekleri ortamlar hazırlanmalı. Bunun içinde Yerel yönetimler, Üniversiteler ve STK’lar ile sürdürülebilir projeler yapılmalı ve hayata geçirilmelidir. Ayrıca; madde kullanımı sorununu çözmek için uyuşturucu ile mücadele, bağımlılık tedavisi, madde bağımlılarına yönelik sosyal hizmet, madde kullanımını önleyici eğitimler gibi projeler sunmalarını istiyoruz.

ARTAN TRAFİK SORUNUNA ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ…

Kent merkezindeki bazı ana arterlerde zaman zaman yaşanan sıkışıklıklar, hem sürücülerin hem de yayaların mağduriyetine neden olmaktadır. Trafik sorunu, kentimizin ulaşımını, güvenliğini, çevresini, sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu sorunu çözmek için yeni alt geçitler, otoparklar, toplu taşıma araçlarının niteliğini ve sayısını arttırmak ve bisiklet yolları yapmak, sürücü ve yayaların trafik kurallarına uymasını sağlamak gerekmektedir.

İNSANLAR YAŞADIKLARI ŞEHRİ SEVMELİ, GURUR DUYMALI VE AİT HİSSETMELİ…

Belediye başkan adaylarının, kentimizin tarihi, kültürel, doğal ve turistik değerlerini korumalarını, tanıtmalarını ve geliştirmelerini öneriyorum.

İnsanların rahatça dinlenebilecekleri yeşil alanlar ve parkların kentler için çok önemli unsurlar olduğu unutulmamalıdır. Yeşil alanı bol, trafiği sıkışık olmayan, tarihsel dokusunu korumayı becermiş, güvenliği sağlanmış ve dışarıdan bakıldığında düzenli bir işleyişe sahip; yani altyapı sorunu olmayan, çöplerin zamanında alındığı, temiz, gürültüsüz, aydınlık sokaklar gibi kentlerin insanlarına vereceği rahat ve huzur onların kente karşı daha fazla olumlu duygulara sahip olmasını sağlayacaktır. İnsanların içinde yaşadıkları kente daha fazla bağlılık hissetmeleri ve yapılan hizmetleri korumaları ve sahip çıkmaları için başka bir önerimiz, o kentle gurur duyabilecekleri özelliklerin yerel yönetimler ve kent ekonomisince desteklenip güçlendirilmesidir. Burada ilk akla gelen örnek, kitleleri arkasından sürükleyebilecek başarılı bir spor (futbol, basketbol gibi) takımına sahip olmaktır. Diğer bir önerimiz ise; Isparta’da yaşayanların kentin tarihsel ve doğal zenginliklerine karşı ilgili hale getirilmesi gerekir. Bu amaçla ilimizde var olan her türlü tarihi eser ve binanın restorasyonu yapılmalı ve kullanımı mümkün olanların hizmete açılması gerekir. Tarihsel doku kadar doğal güzellikler de şehirlere olan aidiyet duygusunu artıracak fırsatlar sunar.

Konaklama sorunu da kentimizin önemli sorunlarından biridir.

Turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte kentimize gelen yerli ve yabancı turistlerin konaklayabileceği yeterli sayıda otel, pansiyon ve konukevi bulunmamaktadır. Konaklama vergisi de otel fiyatlarını artırmaktadır. Bu sorun, kentimizin turizm potansiyelini değerlendirmesine engel olmaktadır. Bu sorunu çözmek için yeni yatırımlar yapmak, otel kalitesini ve çeşitliliğini artırmak, alternatif konaklama yerleri sunmak gerekmektedir.

Değerli basın mensupları, belediye başkan adayları kentimizin sorunlarına duyarsız kalmamalı, halkla iç içe olup halkın talep ve beklentilerini dinlemelerini, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı sergilemeli, çözüm odaklı çalışmalıdır. Belediye başkan adayları, kentimizin potansiyelini ortaya çıkarmalı, vizyon sahibi olmalı, Isparta’mızı daha yaşanabilir, daha güzel, daha modern bir kent haline getirmek için somut projeler üretmelidir.

Seçim dönemi çalışmalarında tüm başkan adaylarına başarılar diliyorum”.

Haber Merkezi

Editör: Özge Çelik