Isparta İŞKUR İl Müdürlüğü ile Isparta İl Müftülüğü işbirliğinde; Cami ve Kuran Kursu Temizliği konulu 6 ay süreli 20 kişilik Toplum Yararına Program düzenlenecek.

Programa katılmak isteyenler, başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170,  www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden ve/veya İl Müdürlüğümüze gelerek başvurularını yapabilecekler.

Katılımcı Başvuru Tarihleri

31.01.2024 – 04.02.2024

Katılımcının Liste Yöntemi ile Belirleneceği Tarihi- Saati

08.02.2024 – 09:00

Liste Yönteminin Yapılacağı Yer

Isparta Müftülüğü toplantı salonu

Program Başlama – Bitiş Tarihi

15.02.2024  – 15.08.2024

ADRES KAYIT SİSTEMİNDE İKAMET EDİLEN YERLER

PROGRAM UYGULANACAK YERLER

Aksu, Eğirdir, Sütçüler merkez ve merkeze bağlı kasaba ve köylerinde ikamet edenler başvuru yapabilir

Portal no:317827

Aksu(1), Eğirdir(3), Sütçüler(3) = Toplam : 7 kişi

Gönen, Keçiborlu Senirkent, Uluborlu merkez ve merkeze bağlı kasaba ve köylerinde ikamet edenler başvuru yapabilir.

Portal No:317829

Gönen(1), Keçiborlu(2), Senirkent(2), Uluborlu(1) = Toplam: 6 kişi

Gelendost, Şarkikaraağaç, Yalvaç merkez ve merkeze bağlı kasaba ve köylerinde ikamet edenler başvuru yapabilir.

Portal No: 317828

Gelendost(2), Şarkikaraağaç(3), Yalvaç(2) = Toplam 7 kişi

TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI

TYP’ ye katılmak için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Emekli ve malul aylığı almamak,

d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),

e) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak

Şartlarını taşıyor olmak gerekmektedir. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi     kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’ den yararlanabilir.

Adres Kayıt Sisteminde aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde, aynı adreste ikamet edenlerden sadece biri programdan yararlanabilir.    

Bir katılımcı TYP’ den en fazla dokuz ay yararlanabilir.

Adres Kayıt Sisteminde göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını 25.503,18 TL(YİRMİBEŞBİNBEŞYÜZÜÇTLONSEKİZKRŞ) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ ye katılamaz.

Kamuoyuna önemle duyurur.    

Isparta'da Sinirler Gerildi Trafikte Tartışma Çıktı Isparta'da Sinirler Gerildi Trafikte Tartışma Çıktı

Haber Merkezi                                     

Editör: Özge Çelik