Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Isparta'da bulunan Ulu (Kutlubey) Camii, önemli bir tadilat sürecine alındı. 26 Nisan 2023 tarihi itibariyle başlayan çalışmalar, 600 gün boyunca ibadete kapatılacak. 18 Ocak'ta alınan bilgilere göre, caminin tadilatında şu aşamalar kaydedildi:

  1. Kubbenin Açılması: Tadilatın ilk aşamasında caminin kubbesi açıldı.

  2. Statik Müdahale Kararları ve Güçlendirme Çalışmaları: Kurul tarafından onaylanan statik müdahale kararları doğrultusunda, güçlendirme uygulamaları için çalışmalara başlandı ve devam ediyor.

  3. Minare ve Dış Görünüm Çalışmaları: Caminin dış görünümü, özellikle minarede yapılan çalışmalarla güçlendirildi. Minaredeki çalışmalar tamamlandı ve çatı işlemleri için branda çekildi.

Tarihi Ulu Cami'nin 23.02 2025 tarihine kadar tadilatın tamamlanaıp teslim edilmesi bekleniyor.

Büyük ÇekilişdeKazananlar Belli Oldu Büyük ÇekilişdeKazananlar Belli Oldu

Ulu Cami, adını I. Murad döneminde yaşamış yararlıklar göstermiş Osmanlı komutanı olan Kutlu Bey’den almıştır. İl merkezindeki camilerin en eskileri arasında adı geçen Kutlubey Camii’nin (Ulu Cami) bulunduğu yerde, bir vakfiyeye göre 1429 yılında cami bulunmakta iken, 1899 yılında bu caminin çürüyen kısımlarının yenilenmesi için damı açıldığında tavanı taşıyan direklerin çoğunun çürümüş olduğunun görülmesi üzerine bütünüyle yıktırılarak, Padişah II. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yılı hatırasına Ayasofya’ya benzer kâgir ve çok kubbeli bir cami yapılmasına karar verilerek inşaata başlanmıştır. 1904 yılında tamamlanan yeni caminin duvarları kövkeden yapılmıştır.

1914 yılındaki büyük depremde caminin yıkılması üzerine, 1922 yılında bugünkü cami yapılmıştır. Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı caminin kuzeybatı köşesinde bir minaresi vardır. Doğu ve batı cephesinde alt ve üstte beşer, güney cephesinde altta ve üstte dörder, kuzey cephesinde ise altta dört, üstte beşer kemerli pencere açıklığı vardır. Harimde kadınlar mahfilinin bulunduğu bölüm haricinde çatı örtüsü, ortada merkezi bir kubbenin dört yanındaki birer elips, köşelerde ise birer küçük kubbeden oluşmaktadır. Kadınlar mahfili üstü ise ortada elips, iki yanda birer küçük kubbe ile örtülmüştür. Alttan sütunlara binen sivri kemerlerle taşınan örtülere geçiş pandantiflerle sağlanmıştır. Merkezi kubbede sekiz pencere açıklığı bulunmaktadır. İç cephelerde, özellikle örtü ve pandantif yüzeylerinde kalem işi süslemeler ile madalyonlar göze çarpar. Mihrabı sivri kemerli bir kavsaraya sahiptir.

Haber/ Ali Rıza Cesur