Programa katılmak isteyenler, 02 Temmuz 2024 – 06 Temmuz 2024 tarihleri arasında başvurularını e-Devlet, ALO 170, www.iskur.gov.tr üzerinden yapılabiliyor.

Başvuruların ardından, noter çekilişi 10 Temmuz 2024 tarihinde saat 10:30'da Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda (Zemin Giriş) yapılacaktır.

Programın Detayları:

Program Başlama ve Bitiş Tarihi:
18 Temmuz 2024 – 31 Aralık 2024

Başvuru Yapabilecek Yerler ve Kontenjan Sayıları:
Isparta Merkez ve Bağlı Kasaba ve Köyleri:
Kontenjan: 22 kişi

 1. Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (merkez) - 10 kişi
 2. Isparta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (merkez) - 3 kişi
 3. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü (merkez) - 3 kişi
 4. Şehit Enes Özgül Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (merkez) - 2 kişi
 5. Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü (merkez) - 2 kişi
 6. Isparta Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü (merkez) - 2 kişi

Uluborlu Merkez ve Bağlı Kasaba ve Köyleri:
Kontenjan: 11 kişi

 1. Uluborlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü - 1 kişi
 2. Uluborlu Hacı Ahmet Şençopur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü - 5 kişi
 3. Uluborlu İbrahim Etem Erbil Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü - 5 kişi

Eğirdir Merkez ve Bağlı Kasaba ve Köyleri:
Kontenjan: 6 kişi

 1. Eğirdir Huzurevi Müdürlüğü - 4 kişi
 2. Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü - 2 kişi

Yalvaç Merkez ve Bağlı Kasaba ve Köyleri:
Kontenjan: 8 kişi

 1. Yalvaç Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü - 1 kişi
 2. Yalvaç Hasan Emine Büyükkutlu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü - 7 kişi

Katılım Şartları:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kuruma kayıtlı olmak
 • 18 yaşını tamamlamış olmak
 • Emekli ve malul aylığı almamak
 • Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç)
 • SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç belirli sigortalı sayılmamak

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5. maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.

Adres Kayıt Sistemi'ne göre aynı adreste ikamet edenlerden sadece biri programdan yararlanabilir. Bir katılımcı TYP’den en fazla dokuz ay yararlanabilir. Aynı adreste oturanların gelirleri, asgari ücretin 1,5 katını (25.503,18 TL) aşmamalıdır.

                      

iskurlogo.tifDUYURU METNİ


                İl Müdürlüğümüz ile Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  işbirliğinde; 18.07.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında  47 kişilik toplum yararına program düzenlenecektir.

Programa katılmak isteyen kişilerin, başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170,  www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden ve/veya İl Müdürlüğümüze gelerek başvurularını yapabileceklerdir.

  

Katılımcı Başvuru Tarihleri

02 Temmuz 2024 – 06 Temmuz 2024

Noter Çekilişinin Yapılacağı Tarihi- Saati

10 Temmuz 2024- 10:30

Noter Çekilişinin Yapılacağı Yer

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu (Zemin Giriş)  – ISPARTA/MERKEZ

Program Başlama – Bitiş Tarihi

18 Temmuz 2024 – 31 Aralık 2024

ADRES KAYIT SİSTEMİNDE İKAMET ETTİKLERİ YERLERDEN NERELERE BAŞVURU YAPABİLECEKLERİ

PROGRAM UYGULANACAK YERLER

Portal Numarası : 321169

Isparta merkez ve bağlı kasaba ve köylerinde ikamet edenler başvuru yapabilir.

Isparta Merkez Kontenjan Sayısı :22

1-Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (merkez), (10 kişi)

2-Isparta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (merkez), (3 kişi)

3-Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü (merkez), (3 kişi)

4-Şehit Enes Özgül Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (merkez),(2 kişi)

5-Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü (merkez), (2 kişi)

6-Isparta Engelsiz Yaşam Bakım Reh. ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü (merkez), (2 kişi)

Uluborlu merkez ve bağlı kasaba ve köylerinde ikamet edenler başvuru yapabilir.

Uluborlu Kontenjan Sayısı :11

Portal Numarası : 321173

1-Uluborlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, (1 kişi)

2-Uluborlu Hacı Ahmet Şençopur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Reh. Merkezi Müdürlüğü, (5 kişi)

3-Uluborlu İbrahim Etem Erbil Bakım, Reh. ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, (5 kişi)

Eğirdir merkez ve bağlı kasaba ve köylerinde ikamet edenler başvuru yapabilir.

Eğirdir Kontenjan sayısı : 6

Portal Numarası :321191

1-Eğirdir Huzurevi Müdürlüğü, (4 kişi)

2-Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, (2 kişi)

Yalvaç merkez ve bağlı kasaba ve köylerinde ikamet edenler başvuru yapabilir.

Yalvaç Kontenjan Sayısı :8

Portal Numarası :321287

1-Yalvaç Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, (1 kişi)

2-Yalvaç Hasan Emine Büyükkutlu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Reh. Merkezi Müdürlüğü. (7 kişi)

 

TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI

 TYP’ ye katılmak için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Emekli ve malul aylığı almamak,

d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç), uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz,

e) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak

Şartlarını taşıyor olmak gerekmektedir.  

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi     kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’ den yararlanabilir.

Adres Kayıt Sisteminde aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde, aynı adreste ikamet edenlerden sadece biri programdan yararlanabilir.

           

Bir katılımcı TYP’ den en fazla dokuz ay yararlanabilir.

Adres Kayıt Sisteminde göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını 25.503,18 TL(YİRMİBEŞBİNBEŞYÜZÜÇTLONSEKİZKRŞ) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ ye katılamaz.

     Kamuoyuna önemle duyurur.                                          

 

İstiklal Yeraltı Katlı Otoparkına abonman kayıtları başladı İstiklal Yeraltı Katlı Otoparkına abonman kayıtları başladı

 

 

ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

                      

iskurlogo.tifDUYURU METNİ


                İl Müdürlüğümüz ile Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  işbirliğinde; 18.07.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında  47 kişilik toplum yararına program düzenlenecektir.

Programa katılmak isteyen kişilerin, başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170,  www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden ve/veya İl Müdürlüğümüze gelerek başvurularını yapabileceklerdir.

  

Katılımcı Başvuru Tarihleri

02 Temmuz 2024 – 06 Temmuz 2024

Noter Çekilişinin Yapılacağı Tarihi- Saati

10 Temmuz 2024- 10:30

Noter Çekilişinin Yapılacağı Yer

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu (Zemin Giriş)  – ISPARTA/MERKEZ

Program Başlama – Bitiş Tarihi

18 Temmuz 2024 – 31 Aralık 2024

ADRES KAYIT SİSTEMİNDE İKAMET ETTİKLERİ YERLERDEN NERELERE BAŞVURU YAPABİLECEKLERİ

PROGRAM UYGULANACAK YERLER

Portal Numarası : 321169

Isparta merkez ve bağlı kasaba ve köylerinde ikamet edenler başvuru yapabilir.

Isparta Merkez Kontenjan Sayısı :22

1-Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (merkez), (10 kişi)

2-Isparta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (merkez), (3 kişi)

3-Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü (merkez), (3 kişi)

4-Şehit Enes Özgül Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (merkez),(2 kişi)

5-Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü (merkez), (2 kişi)

6-Isparta Engelsiz Yaşam Bakım Reh. ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü (merkez), (2 kişi)

Uluborlu merkez ve bağlı kasaba ve köylerinde ikamet edenler başvuru yapabilir.

Uluborlu Kontenjan Sayısı :11

Portal Numarası : 321173

1-Uluborlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, (1 kişi)

2-Uluborlu Hacı Ahmet Şençopur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Reh. Merkezi Müdürlüğü, (5 kişi)

3-Uluborlu İbrahim Etem Erbil Bakım, Reh. ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, (5 kişi)

Eğirdir merkez ve bağlı kasaba ve köylerinde ikamet edenler başvuru yapabilir.

Eğirdir Kontenjan sayısı : 6

Portal Numarası :321191

1-Eğirdir Huzurevi Müdürlüğü, (4 kişi)

2-Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, (2 kişi)

Yalvaç merkez ve bağlı kasaba ve köylerinde ikamet edenler başvuru yapabilir.

Yalvaç Kontenjan Sayısı :8

Portal Numarası :321287

1-Yalvaç Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, (1 kişi)

2-Yalvaç Hasan Emine Büyükkutlu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Reh. Merkezi Müdürlüğü. (7 kişi)

 

TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI

 TYP’ ye katılmak için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Emekli ve malul aylığı almamak,

d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç), uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz,

e) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak

Şartlarını taşıyor olmak gerekmektedir.  

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi     kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’ den yararlanabilir.

Adres Kayıt Sisteminde aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde, aynı adreste ikamet edenlerden sadece biri programdan yararlanabilir.

           

Bir katılımcı TYP’ den en fazla dokuz ay yararlanabilir.

Adres Kayıt Sisteminde göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını 25.503,18 TL(YİRMİBEŞBİNBEŞYÜZÜÇTLONSEKİZKRŞ) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ ye katılamaz.

     Kamuoyuna önemle duyurur.                                          

 

 

 

ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kaynak: HABER MERKEZİ