Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bulunan ve 53 yıldır eğitim – öğretim hizmeti veren Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılıyor.

Geçtiğimiz günlerde başlayan yıkım çalışmalarının bu hafta sonuna kadar tamamlanarak, okulun arazisinin tamamen boşaltılması bekleniyor.

Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulu’nun tarihçesi kısaca şöyle:

1915 yılında faaliyette bulunan Rüştiye binası yıkılarak, yerine iki katlı Ortaokul binasının yapımına başlanmış, temelleri Yalvaç halkı tarafından atılmıştır.

1921 yılında numune mektebi müdürü Ethem Bey’ in gayretleriyle temel halinde bulunan binanın yapımına hız verilmiştir.

İstiklal mücadelesinin en buhranlı zamanlarında, o zamanın Yalvaç Kaymakamı ABDURRAHMAN BEY’ in önderliğinde, Yalvaç halkının maddi ve manevi yardımlarıyla bir yıl içinde binanın bir kısmı tamamlanmış, 5 Kasım 1922 tarihinde Ortaokul kendi binasına taşınarak öğrenime başlamıştır.(Önceleri kira ile tutulan bir evde Eğitim-Öğretim yapılmıştır)

Cumhuriyet’ in ilanıyla Eğitime yeni bir yön verilerek 1 Mart 1924 tarihinde Ortaokul liseye dönüştürülerek Yalvaç Lisesi olmuştur. Ancak lise uzun süre çalışmamış 1 Eylül 1924 tarihinde kaldırılarak “Ortaokul” olarak Eğitim-Öğretime devam etmiştir.

Çevrede Ortaokul bulunmaması sebebiyle, okulun önemi daha da artmış, özel pansiyonlar açılarak daha yararlı olunmaya çalışılmıştır.

Yıldan yıla artan öğrenci mevcudu ve ortaokul mezunlarının Lise öğrenimine ihtiyaçları sebebiyle 1957 senesinde halkın destek ve gayretleriyle Ortaokul binasının içinde özel “Yalvaç lisesi” açılmış; özel lise iki yıl devam ederken Milli Eğitim Müdürleri Komisyonunun 04.11.1959 tarih ve 405-1-534 sayılı kararlarıyla resmi lise haline getirilmiş, ilk müdürlüğüne de Edebiyat Öğretmeni  “Necati ÖZTÜRK”

Yıl Sonunda Dolar 36 TL Olabilir Yıl Sonunda Dolar 36 TL Olabilir

Okul binası ahşap olduğundan yıpranmış ve sonuçta yıkılarak 25.12.1965 tarihinde yeni binaya taşınarak burada tedrisata devam etmiştir.

Yapılan bu yeni binada ihtiyaca cevap veremez olunca, 1968 yılında Devlet tarafından şimdiki okul binasının yapılmasına başlanmıştır. Valilik makamının 24.10.1969 Tarih ve 12485 sayılı yazıları ile lise binasında Yalvaç Ortaokulunun tedrisata başlanmasını uygun görülmüş ve 1971 yılına kadar müstakil olarak burada eğitim-öğretime devam edilmiştir.

15.12.1971 tarihinde şimdiki ortaokul binası inşaatı tamamlanarak kendi binasında tedrisata başlamıştır.

1983-1984 Eğitim-Öğretim yılında Temel Eğitim Uygulamasına geçildiğinden 24.10.1983 tarihinde Temel Eğitim Okulu Eğitim-Öğretime başlamıştır. Temel eğitimlerin isimleri ilköğretim olarak değiştirildiğinden okulun ismi bu tarihte Yalvaç İlköğretim Okulu olmuştur.

Daha sonra bu okulun yapımında büyük emeği geçen zamanın Kaymakamının adı verilerek 1994 tarihinde okulun adı “Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulu” olarak değiştirilmiştir.

1997’de  Kaymakam Abdurrahman Bey İlköğretimokulu olarak 15 yıl hizmet vermiş, 2012’de Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulu olarak eğitim öğretime devam etmekteydi. Yaklaşık bir buçuk yıl önce okul binası, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldı ve öğrenciler M.Akif Ersoy Ortaokulu’nda ikili sistemle eğitimlerine devam ediyorlar.

Haber Merkezi