D vitamini mi, D hormonu mu? D vitamini mi, D hormonu mu?

Bu kapsamda 2017 yılında başlatılan biberiye ağaçlandırma çalışmaları, Isparta Bölge Müdürlüğü tarafından başarıyla sürdürüldü..

Ekosistem Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı faydalanma planları doğrultusunda, yöre halkı biberiyelerin hasadını gerçekleştirerek kendi geçimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra ülke ekonomisine de olumlu etkilerde bulunacak.

Bu proje, kapsamınnda Isparta Orman Bölge Müdürlüğü 2017 yılında başladığı çalışmaları 31 Ocak 2023 tarihi itibariyle tamamladı.