Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul; 15 Mart itibari ile Isparta’da su ürünleri avcılığı yasaklarının başlayacağını belirterek, yasaklara ve kısıtlamalara uymayanlar  hakkında  idari  para cezası uygulanacağı konusunda uyarıda bulundu.

Tuğrul’un açıklaması şöyle: “22.08.2020  tarih  ve  31221  sayılı  Resmi  Gazete  de  yayımlanan  5/1  No'lu  Ticari  Amaçlı  Su Ürünleri Avcılığını ve 5/2 No'lu Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğler gereği;

İlimiz sınırları içerisinde bulunan bütün sularda su ürünlerinin neslini korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda 15 Mart – 15 Haziran tarihleri arasında ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığı yasaklanmıştır.

Su  ürünleri  av  yasakları  boyunca tüm  balıkçı  kayıklarının  karaya  çekilmesi  zorunludur. Ayrıca balıkçı kayıklarının içerisinde veya kıyıda avcılık malzemelerinin bulundurulması yasaktır.

Ticari avcılığın yasak olduğu dönemde Eğirdir–Hoyran Gölü, Karacaören-1 Baraj Gölü, Beyşehir Gölü ve bunların bağlantılı olduğu sularda (Gümüşi Havuz balığı haricinde) amatör (sportif) avcılık da yasaktır.

Avlanma  yasağı  döneminde  stok  tespiti  yapılmış  balıkların  satışı,  İl/İlçe    Tarım  ve  Orman Müdürlüklerinin  iznine  tabidir.  Satış  yapanların  satış  izin  belgelerini  yanlarında  bulundurmaları zorunludur.  Ayrıca,  stok  tespiti  yapılmış  balıkların  7  gün  içinde  satışının  gerçekleştirilmesi  veya işlenmesi gerekmektedir.

Su  ürünleri  avcılığıyla  ilgili  yasaklara  ve  kısıtlamalara  uymayanlar  hakkında  1380  sayılı  Su Ürünleri Kanunu  doğrultusunda idari  para  cezası  uygulanacaktır. Balıkçılarımızın  ve  amatör  balıkçılık yapan  vatandaşlarımızın  yasaklara  uymaları  konusunda  gerekli  hassasiyeti  göstermeleri  sürdürülebilir balıkçılık açısından önem arz etmektedir.

Halkımızdan  su  ürünleri  av  yasaklarıyla  ilgili  ihlalleri  en  yakın  İl/İlçe  Tarım  ve  Orman Müdürlüğü, Jandarma ile Belediye Zabıta Teşkilatına haber vermeleri gerekmektedir”.

İkinci El Araç Satış Süreleri Düşüyor İkinci El Araç Satış Süreleri Düşüyor

Haber Merkezi