Mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve yargılamaların makul sürede sonuçlanması amacıyla Isparta’da yeni mahkemeler kuruldu.

Altın Düşüşe Doğru İlerlliyor Altın Düşüşe Doğru İlerlliyor

2024 yılında yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasına ilişkin 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38 inci maddesinin 1/a bendi uyarınca yapılan çalışmalar çerçevesinde; adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, ihtisaslaşmanın sağlanması ile adil, isabetli ve doğru kararlar verilmesi, yargılamaların makul sürede sonuçlanması amacıyla bölgelerin coğrafî durumları, yargı çevreleri ve iş yükü dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü ile; Isparta 5 ve 6. Asliye Hukuk Mahkemeleri, Isparta 2. Aile Mahkemesi,  Isparta 3. İş Mahkemesi ve Isparta 4, 5 ve 6. Sulh Hukuk Mahkemeleri kuruldu. 

Kurulan Mahkemeler, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından faaliyete geçirilecek.

Haber Merkezi