ITSO dış ticarete yönelik eğitim seminerlerine devam ediyor. Meclis Salonu'nda 7 Haziran Cuma günü saat 14.30'da gerçekleşen seminere ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve firma yetkilileri katıldı. Seminerde, dış ticaretin ülke ve işletmeler açısından önemi, ihracat ve ithalatın temel prensipleri, işletmelerde dış ticaret fonksiyonunun kurulması gibi konularda detaylı bilgiler sunuldu.

Seminerin içeriği arasında ihracat döngüsü, pazara giriş stratejileri, ürün ve müşteri kararları, hedef pazar ve potansiyel müşteri araştırma stratejileri, pazarlama bütçe planı, teşvik ve destekleme uygulamaları gibi önemli konular yer aldı. ITSO yönetimi bu tür etkinliklerle yerel işletmelerin uluslararası arenada rekabet güçlerini artırmak ve daha etkin bir dış ticaret stratejisi oluşturmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Seminerde, bir ürünün üretim aşamasından başlayarak ihracatının gerçekleşmesine kadar olan sürecin nasıl yönetileceği detaylı bir şekilde ele alındı. Bu süreçte, pazara giriş stratejileri önemli bir yer tuttu. Hangi pazarlara odaklanılacağı, giriş stratejilerinin belirlenmesi, potansiyel müşteri kitlesinin analizi gibi konular üzerinde duruldu. Hangi ürünlerin hangi pazarlara uygun olduğu, müşteri tercihlerinin ve taleplerinin nasıl değerlendirileceği, ürün portföyünün nasıl şekillendirileceği gibi konular incelendi.

İşletmelerin dış ticaret faaliyetlerinde etkin bir şekilde pazarlama stratejilerini uygulamalarını sağlayacak finansal planlamaya ilişkin hangi pazarlama yöntemlerinin kullanılacağı, bu yöntemler için ne kadarlık bir bütçenin ayrılması gerektiği gibi ele alındı.

Teşvik ve destekleme uygulamaları da seminerin önemli konularından biri oldu. İşletmelere sağlanan teşviklerin ve desteklerin neler olduğu, bu teşviklerden nasıl yararlanılabileceği ve başvuru süreçleri gibi konular katılımcılara detaylı bir şekilde aktarıldı.

Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Alkol ve Sigaraya Temmuz Ayında Zam Geliyor Alkol ve Sigaraya Temmuz Ayında Zam Geliyor

Kaynak: Haber Merkezi