1. Taşıt ve Ulaşım Tedbirleri:

  • Kamu filo yönetim sistemi ile taşıt sayısı ve kullanım standartları belirlenecek.
  • Yeni araç alımı ve kiralaması 3 yıl durdurulacak, mevcut kiralık taşıt sözleşmeleri yenilenmeyecek.
  • Yabancı menşeli araç kullanımı, belirli istisnalar dışında sonlandırılacak.
  • İhtiyaç fazlası veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek.
  • Kamu personel servis hizmetleri sonlandırılacak.
 2. Bina ve Yapısal Düzenlemeler:

  • Deprem riski olmayan yeni bina alımı ve yapımı 3 yıl durdurulacak.
  • Kişi başı metrekare standartları belirlenecek ve mevcut binalar etkin şekilde kullanılacak.
  • Yeni bina kiralamalarına izin verilmeyecek, mevcut kiralamalar sonlandırılacak.
  • Lojman ve sosyal tesis alımı ve kiralanması süresiz olarak durdurulacak.
 3. Kamu İstihdamı ve Yönetim Ücretleri:

  • Emekli olan kadar yeni personel istihdam edilecek.
  • Kamu yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getirilecek, üst sınır belirlenecek.
  • Kamu personelinin aldığı yönetim kurulu ücretleri raporlanacak ve sınırı aşan kısımlar gelir olarak kaydedilecek.
 4. Diğer Tedbirler:

  Isparta'da Korkunç Kaza: Tesla Model Elektrikli Araç Takla Attı Isparta'da Korkunç Kaza: Tesla Model Elektrikli Araç Takla Attı
  • Mal ve hizmet alımı ile yatırım ödeneklerinde yüzde 10 ve yüzde 15 oranında kesinti yapılacak.
  • Mal ve hizmet alımları Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla yapılacak.
  • Ajanda, takvim, plaket gibi hediyelerin verilmesi yasaklanacak.
  • Zorunlu olmayan mobilya ve demirbaş alımları 3 yıl durdurulacak.
  • Uluslararası toplantılar dışında gezi ve etkinlikler düzenlenmeyecek.

Bu tedbirlerin tüm kamu idareleri ve personel tarafından uygulanması zorunlu olacak. Ayrıca, tedbirlerin izlenmesi ve uygulanmasında etkinlik için özel bir bilgi sistemi ve takip mekanizması oluşturulacak. Tedbirlere uymayanlar hakkında idari yaptırımlar uygulanacak ve gerekli yasal düzenlemeler yapılacak. Kamu tasarrufu ve verimliliği üzerine bu adımlar, uzun vadeli ekonomik istikrar ve kalkınma hedefleri doğrultusunda atılan önemli adımlar olarak nitelendiriliyor.

Haber Merkezi