T.C.

KEÇİBORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL KİRALAMA SATIŞ İLANI

            Keçiborlu Belediye Başkanlığı mülkiyetinde aşağıda bilgileri bulunan gayrimenkul 2886 sayılı kanunun 45. md. kapsamında açık artıma usulü ile satışı yapılacaktır..

İHALE İLANI

        Belediyemize ait Toki Mahalle 804 ada 4 parselde bulunan C3 Blok Zemin  2 Bağımsız Bölüm 119,00 metrekare alanlı (3+1) konut satışı yapılacaktır.

  

Muhammen bedeli                                     :   1 285 000,00 TL

Geçici Teminatı                                          :   38 550,00 TL.

Şartname Bedeli                                         :   300,00 TL.

Gayrimenkul kiralama şekli                     :   2886 sayılı kanunu 45. mad. Açık Artırma Usulü

Taşınmazın İhale Tarihi ve saati              :   24.11.2023 Cuma günü saat 11:05 de başlayacaktır.

        Belediyemize ait Toki Mahalle 804 ada 4 parselde bulunan C3 Blok Zemin  3 Bağımsız Bölüm 119,00 metrekare alanlı (3+1) konut satışı yapılacaktır.

 

Muhammen bedeli                                     :   1 285 000,00 TL

Geçici Teminatı                                          :   38 550,00 TL.

Şartname Bedeli                                         :   300,00 TL.

Gayrimenkul kiralama şekli                     :   2886 sayılı kanunu 45. mad. Açık Artırma Usulü

Taşınmazın İhale Tarihi ve saati              :   24.11.2023 Cuma günü saat 11:25 de başlayacaktır.

          

        Belediyemize ait Toki Mahalle 804 ada 4 parselde bulunan C3 Blok 1. Kat 4 Bağımsız Bölüm 131,00 metrekare alanlı (3+1) konut satışı yapılacaktır.

 

Muhammen bedeli                                     :   1 385 000,00 TL

Geçici Teminatı                                          :   41 550,00 TL.

Şartname Bedeli                                         :   300,00 TL.

Gayrimenkul kiralama şekli                     :   2886 sayılı kanunu 45. mad. Açık Artırma Usulü

Taşınmazın İhale Tarihi ve saati              :   24.11.2023 Cuma günü saat 11:45 de başlayacaktır.

  

İhalenin yapılacağı yer ve Adresi                 :

Keçiborlu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

Kaya Mah. Atatürk Cad. No:24 

Tel: 0 246 541 45 93  Fax: 0 246 541 42 24

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENECEK BELGELER

Gerçek Kişiler ;

1-     Nüfus Cüzdanı (fotokobi)

2-     Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair belge

3-     Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge veya teminat mektubu

4-     Tebligat için adres beyanı

5-     Vekil var ise vekaletname

Tüzel Kişiler ;

1-     Oda kayıt belgesi

2-     İmza sirküleri / imza beyannamesi

3-     Ticaret Sicil Gazetesi

4-     Tebliğat için adres beyanı

5-     Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair belge

6-     Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge veya teminat mektubu

7-     Vekil var ise vekaletname

            İş bu ihale ilanı 09.11.2023  günü saat 10,00 da Belediye Başkanlığı ilan panosunda en az 10 gün  süre ile asılı kalarak ilan edilecektir.

            Ayrıca Kaymakamlık Hükümet Konağı ilan tahtasında ve https://www.keciborlu.bel.tr/ adresinde yayınlanacaktır.

            İhaleye katılmak isteyenler mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak Servisinden şartnamesini temin edebilirler. İhaleye katılmak isteyenlerin teminat makbuzu ve belgelerini ihale öncesi 24.11.2023 Cuma günü saat 11,00 a kadar Emlak servisine teslim etmeleri gerekmektedir.   

İLANEN  DUYRULUR

Yusuf Murat PARLAK

Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN01927941