Kültür ve Turizm Bakanlığı, 14 ilde büyük çapta personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar için KPSS şartı aranmayacak.

Alımların hangi illerde yapılacağına dair bakanlık tarafından şu açıklama yapıldı: "Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Mersin, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa illerinde bulunan ve detaylar kısmında belirtilen birimlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında görev yapmak üzere belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı alınacaktır."

Başvurular 02.10.2023 - 16.10.2023 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden veya Kültür ve Turizm Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden yapılabilir.

Sağlıklı Yaşam İçin Uykunun Önemi SDÜ'de Anlatıldı Sağlıklı Yaşam İçin Uykunun Önemi SDÜ'de Anlatıldı

Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir:

  1. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak,
  4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  6. 5649 sayılı Kanun uyarınca yapılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak