Bizleri mübârek Ramazan ayına ulaştıran yüce Rabbimize sonsuz hamdü sena, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafaya salât ve selâm olsun. Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olan Mübârek Ramazan ayına tekrar kavuşmanın sevinicini yaşıyoruz.

            Mümin bir kul hayatının son durağı olan sekerâta kadar, Allah-u Teâlânın kalbine vermiş olduğu îman armağanını koruyarak, bir taraftan ruhunu besleyen ilim, zikir ve ibadetle diğer taraftan hayatını devam ettirebilmek için dünya hayatının geçimini temin etmeye çalışmalıdır. Allah Tealânın emir ve yasaklarına boyun eğmekle sorumlu olan kulların sorumluluklarından birisi de islâmın beş temel esasından olan oruç tutmaktır. Oruçlarımız, nefis terbiyesi, irâde ve takva eğitimi için en ideal yoldur. Zira oruç, insana maddî arzuların esiri olmamayı, Allah’ın sınırlarına riayet etmeyi öğretir. Oruç sayesinde insan kendisine hâkim olmayı öğrenir, olgunlaşır ve Allah’ın rızasına mazhar olur. O’ndan hakkıyla sakınan değerli kulların yani muttakîlerin arasında yerini alır. Kur’an-ı Kerîmde Rabimiz: Ey İman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizin üzerinize de farz kılındı.” (Bakara Suresi, 183) buyurmuştur.  Peygamberimiz sallâllahu aleyhi ve sellem de: “Kim farziyetine inandığı halde sevabının Allah’tan olduğuna inanarak ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları mağfiret olunur.  Ve kim sevabının Allah’tan olduğuna inanarak ramazan orucunu ikame ederse geçmiş günahları mağfiret olunur. Yine kim sevabının Allah’tan olduğuna inanarak kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları mağfiret olunur. (Müslim, 760-175, Buharî, 38-1901) buyurmaktadır. Ramazanın ikame edilmesinden maksat gündüz oruçluya yasak olan yemek içmek ve temastan mekruh olarak da gıybet ve nazar gibi şeylerden sakınmak ve Ramazanı Şerif’in hakkına inanmaktır. Gece ise teravih namazını kılmak, geceyi zikir tilâvet ve ibadetle geçirmektir. Hasılı oruçlu kimse takvayı engelleyecek her husustan sakınması gerekir ki, peygamber efendimizin bildirdiği gibi yedi yüzden daha fazla sevap kazanmış ve orucu ramazandan ramazana kadar geçmiş günahlarına keffaret olsun.

            Daimi bir şuurla ibadet ve  zikirle yükümlü olan insanın Ramazanla beraber  kulluk bilinci en zirve noktaya ulaşacak. Çünkü Ramazan iç âlemi Rabb'e feda etmek ve kulluğunun özünü yakalamak için mesai harcamaktır. Ramazan, varlık âlemine eşsiz bir ufuk sunan Kur’an-ı Kerim’in indirildiği ve en çok okunduğu aydır. Ramazan, belâ ve musibetlere karşı, nefsani arzulara karşı sabır ayıdır. Nasıl bir Müslüman olduğumuzun muhasebe ayıdır. Rahmet ve bereketlerin sağanak sağanak yağdığı bir aydır. Aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Geliniz, infâk ve sadakalarımızla, hayır ve hasenâtımızla malımızı bereketlendirelim. Zekât ve fitremizle kardeşlerimizin derdine derman olalım. Hüzünlerini dindirip sevinçlerini çoğaltalım.

           

            Bizler, her şeyden önce kardeşine tebessüm etmeyi bile sadaka kabul eden bir  peygamberin ümmetiyiz. Bu bilinçle hareket ederek Ramazanda kardeşlik ve muhabbet duygularının pekiştirildiği bir iklimi yaşamaya gayret göstermeliyiz. Sevgili Peygamberimizin “Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer,” hadis-i şerifini şiar edinerek iyilik elimizi bütün kardeşlerimize uzatmak durumundayız.

Başkan Başdeğirmen'e Hayırlı Olsun Ziyareti Başkan Başdeğirmen'e Hayırlı Olsun Ziyareti

            Bunun için bu mübarek günlerde; ülkemizin bekası, milletimizin huzur ve esenliği için sınırlarımız içinde ve dışında görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize, bütün dünyanın gözü önünde topluca katledilen mağdur ve mazlum Filistinli kardeşlerimize, Doğu Türkistan, Myanmar' ve dünyanın neresinde olursa olsun yaşayan mazlumlara dua edelim. Dünya üzerinde acı ve ızdırapların son bulması, dökülen kan ve gözyaşlarının dinmesi ve Müslümanların muzaffer olması için gönülden ve daha samimi bir şekilde şekil de niyazda bulunalım.

            Rabbimden, Ramazanın aziz milletimiz, ümmet-i Muhammed ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.