Somalili Askerlere Isparta'da Eğitim Somalili Askerlere Isparta'da Eğitim

Dünya Bankası destekli Atabey Ovasına hayat verecek ve vahşi sulamanın önüne büyük ölçüde geçecek olan Atabey Ovası Sulaması Yenileme İkmali, inşaatı Şubat 2023’te yaşanan büyük depremin ardından durmuştu.  Aradan geçen bir buçuk yılın ardından o projede yeniden ihaleye çıkıldı.

Türkiye Sulama Modernizasyon Projesi kapsamında Dünya Bankası Destekli Atabey Ovası Sulaması Yenilemesi projesi tamamlandığında borulu + basınçlı sulama şebekesi ve sanat yapıları imalatları tamamlanarak 13 bin 834 hektarlık arazinin modern sistemle sulaması  sağlanacak.  Atabey Ovası Sulamasının yenilenmesi projesi dahilinde basınçlı kapalı devre sulama sistemi ikmal işi Sav Kasabası, Küçükgökçeli, Büyükgökçeli, Eğirdir-Sevinçbey Köyü, Atabey ilçesi, Gönen ilçesi yerleşim yerlerinin çevrelediği alan içerisinde, 312 bin metre uzunluğunda muhtelif çap ve basınçlarda borular ve özel parçaları ile, 56 bin metre  uzunluğunda, muhtelif çap ve basınçlarda CTP borular ve özel parçalarının  temini, döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması, Boru hatları üzerinde bulunan  hat kapama, ayrım, su alma vanası (hidrant), sayaçlı sürgülü vana, ara ve hat sonu tahliye, hava vanası yol geçişi  demiryolu geçişi, dere geçişi, vs. sanat yapıların inşaası, İşletme ve bakım yolları imalatlarının yapılması işlerini kapsıyor. Ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek olan ihaleye 9 Ağustos 2024 tarihine kadar teklifler iletilebilecek. Şartnamede sadece geçici teminat bedeli 120 milyon TL olarak açıklandı. Tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren 90 takvim günü olarak belirlendi.

Muhabir: Özge Çelik