İLAN
ISPARTA DEFTERDARLIĞI DAVRAZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı
6930408452 20255157052 YAVUZ SELİM ÖZGÜNER Zübeyde Hanım Mahallesi 7447/13 sokak no:11 İç Kapı No:7 Karşıyaka/İZMİR 2018/01-2018/12 9023 9023 2019012266GSn0000010 2019012214GSr0000010 17.639,72 TL
Yukarıda  adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Davraz Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefi adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Davraz Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01931762