Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

1 Ocakta Başlıyor, Restoran ve kafelerde fiyat listesi masada olacak 1 Ocakta Başlıyor, Restoran ve kafelerde fiyat listesi masada olacak

YÖNETMELİK

–– İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Editör: Haber32 Büro