İnşaat Yüksek Mühendisi İMO Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz, yönetmelikte yapılan düzenleme ile birlikte oluşturulan Şantiye Şefliği Asgari Ücret Tarifesini açıkladı.

Korkmaz’ın açıklaması şöyle: “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 18 Kasım 2022 tarih ve 32017 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış ve bazı maddelerin yürürlük tarihi 01.01.2024 olarak belirlendiği ve belirlenen maddeler aşağıda anlatılmıştır.

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ KAĞIT ÜZERİNDE KALMAMALI

Vali Baruş Hedefimiz Isparta'da Kış Turizmini 12 Aya Dağıtmak Vali Baruş Hedefimiz Isparta'da Kış Turizmini 12 Aya Dağıtmak

Şantiye şefliğinin: bir yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesi ile inşaatın iş ve işlemlerinin planlanmasını sağlamak gibi önemli görevlerinin yanı sıra işçi sağlığı ve güvenliğini şantiye sahasında gözetmek gibi önemli bir rolü vardır.

Sınırlı durumlar dışında. Belli inşaat metrekarelerinden büyük işlerde her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir. Şantiye şefleri TMMOB tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmamalıdır. Hak ve ücretleri yasal güvenceye alınmalıdır. Şantiye şefliği görevinin sadece resmi prosedürleri tamamlamak amacıyla kağıt üstünde kaldığı bilinmektedir. Can güvenliği için asli bir çalışma alanı olan şantiye şefliğinin, bir deprem ülkesinde ilgili her kurum ve kuruluşun gözü önünde sadece kağıt üzerinde kalması halkın can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturmaktadır.

Şantiye şefliği, sürekli eğitime gereksinim duyan bir görev alandır. Dolayısıyla bu görevin yerine getirilmesi için ilgili meslek odalarının vereceği eğitimlere katılıp belgelendirilmesi gerekir.

Yapılan değişiklikle, Mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefleri aynı anda;

1.500 m²’yi geçmeyen dört işi,

4.500 m²’yi geçmeyen üç işi,

7.500 m²’yi geçmeyen iki işi, üstlenebilir.

Yapı inşaat alanı 7.500 m²’yi geçen yapılar ve Kamu yapılarında şantiye şefleri aynı anda başka bir işin şantiye şefliğini üstlenemeyeceklerdir.

Aynı parsel içerisinde aynı yapı sahibine ait olup aynı müteahhit tarafından üstlenilen yapım/yıkım işleri tek iş olarak değerlendirilecektir.

Bu bağlamda odamızda toplantı yapılacağı Ticaret ve Sanayi Odası vasıtası ile 4. Grup ile 13. Grup’ a, Mimarlar odası vasıtası ile Mimarlara, Odamız vasıtası ile İnşaat Mühendislerine ve siz değerli basın temsilcilerine duyurulmuştur.

16.01.2024 tarihinde yapılan toplantıya katılım sağlayan İnşaat Mühendisi, Mimar ve Müteahhitlerin ortak kararı ile ekte sunulan ŞANTİYE ŞEFİLİĞİ ASGARİ ÜCRET Tarifesi oluşturulmuştur”.

Haber Merkezi