Eğirdir'de Tırla Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı Eğirdir'de Tırla Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

Bilindiği üzere 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin; "Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar" başlıklı 24.inci maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendi; "A1 ve A2 Yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtlar hariç olmak üzere, yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullanılacak taşıtlarda, 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az yedi gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulması zorunludur’’ denilmekteydi.

Bu kapsamda kamera ve kayıt cihazı bulundurma zorunluluğu bakanlıkça belirli aralıklarla il ve ilçelerde teknik alt yapının sağlanmaması sebebiyle uzatılmış ve son olarak 01.01.2024 tarihinden itibaren  artık zorunlu hale gelmişti. Ancak İçişleri Bakanlığı şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs ve otobüs cinsi taşıtlarda kayıt yapabilen ön ve iç kamera ile kayıt cihazının bulundurulması ve aktif halde tutulması zorunluluğu 30.06.2024 tarihine kadar uzatmıştı.

Ancak Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun teknik altyapının hazırlanamaması, ekonomik koşullar, esnafın karşı karşıya kaldığı maliyet artışları, cihaz temininde yaşanan güçlükler sebebiyle uygulamanın ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti.  Bakanlık, bu talebi yerinde bularak kamera bulundurma zorunluluğu uygulamasının son defa 1 Eylül 2024 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.

Muhabir: Nadir Öngören