Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) kararı ile geriye dönük 5 yıla kadar ödenen vergiler toplu olarak hesaplara iade ediliyor. Özellikle tek tapu sahiplerinin vergi muaflığı konusunda bilgi sahibi olmamaları nedeniyle her yıl vergi ödemeye devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tanıdığı vergiden muafiyet durumları, engelli vatandaşlarla sınırlı değil. Emekliler, ev hanımları, işsiz tapu sahipleri, şehit eşi ve yetimler, gaziler ve engelliler de konut vergisinden muafiyet hakkına sahiptir. Bu muafiyet durumlarına sahip olmasına rağmen vergiyi ödeyenlerin bu durumdan haberdar olmamaları nedeniyle, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun aldığı kararlarla geri ödeme yapılıyor.

Ancak vergiden muafiyet durumunda bulunanlar, tek bir eve sahip olmalı ve evin 200 metrekareyi aşmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayanlar, vergiden muaf tutulur ve ödedikleri vergileri geri alabilirler. Bu hakkı kullanmak için tapularının muaf tapular listesinde yer alıp almadığını kontrol etmeleri yeterlidir. Özellikle emekliler için önemli bir fırsat olan bu geri ödeme hakkından faydalanmak için başvuru yapmaları gerekiyor.

OSB'lerde Büyük Kira Artışı Yaşanıyor OSB'lerde Büyük Kira Artışı Yaşanıyor

Haber Merkezi