İşte bu kararın detayları:

  • İlk Derece Mahkemesi, kadının erkeğin ilk evliliğinden olan çocuklarıyla paylaştığı konusunda ihtilaf olmadığı, kadın ile çocukların aynı ikametgahta kalma konusunda anlaşmazlık yaşadıkları, erkek eşin çocuklarının kadına yönelik kötü davranma ve tehdit eyleminin ispatlanamadığı, bu durumun erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceği sonucuna vardı ve boşanmaya sebep olan olaylarda kadın eşin kusursuz, erkek eşin ise tam kusurlu olduğunu belirledi.

  • Bölge Adliye Mahkemesi kadın eş lehine manevi tazminata hükmetti ve erkeğin istinaf taleplerini reddetti.

  • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bozma ilamı vererek, manevi tazminat talebinin reddi gerektiğini belirtti.

  • Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, direnme kararı verdi ve kadın eşin lehine manevi tazminata hükmetti.

  • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise, erkek eşin bağımsız konut sağlamamasını ve kadın eşi ailesinin yanına bırakmasını kadının kişilik haklarına saldırı teşkil etmeyeceğini ve manevi tazminatın reddedilmesi gerektiğini belirtti.

    AK Parti Heyeti  Başkanı Başdeğirmen'i Ziyaret Etti AK Parti Heyeti Başkanı Başdeğirmen'i Ziyaret Etti

Bu karar, miras paylaşımı gibi kişisel ilişkilerde kadının kişilik haklarının ne zaman saldırı teşkil edeceği konusunda bir örnek sunmaktadır. Yargıtay'ın bu kararı, kişisel ilişkilerde manevi tazminat taleplerinin değerlendirilmesi açısından önemli bir referans olabilir