Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tufan Uysal, Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi işletmelerinin kayıtlarının tutulduğu ‘Yıllık İşletme Cetvelleri’nin verilmesi süresinin 30 Nisan tarihinde sona ereceğini bildirdi.

Bakan Şimşek Açıkladı Asgari Kurumlar Vergisi Geliyor Bakan Şimşek Açıkladı Asgari Kurumlar Vergisi Geliyor

İl Müdürü Uysal, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5’inci maddesi gereği; sanayi işletmeleri, 1 (bir) yıllık faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvellerini takvim senesi sonundan itibaren en geç 4 (dört) ay içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden İl Müdürlüğümüze elektronik ortamda göndermekle yükümlüdürler. Sanayi işletmelerinin 2023 yılı Yıllık İşletme Cetvellerini, 30 Nisan 2024 tarihi sonuna kadar Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden İl Müdürlüğümüze göndermeleri gerekmektedir.

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu ve Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2014/11) hükümleri kapsamında; Yıllık İşletme Cetvellerini zamanında göndermeyen, beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri (fiili üretim yeri adresi değişikliği, kapasite bilgisi değişikliği, ünvan değişikliği, nevi değişikliği), kapanma ve yeniden faaliyete geçme hallerini en geç 1 (bir) ay içerisinde bildirmeyen veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunan sanayi işletmelerine anılan Kanun kapsamında idari para cezası uygulanmaktadır.

Sanayi sicil belgesi (e-belge) uygulamasına geçildiğinden dolayı, sisteme kayıtlı sanayi işletmelerinin sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik vb. tüm işlemlerini İl Müdürlüğümüze gelmeden e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapmaları gerekmektedir” dedi.

Haber Merkezi