Eğirdir Belediye Meclisinin 2024 yılı ilk toplantısı Belediye Başkanı Veli GÖK başkanlığında gerçekleşti. 5393 sayılı belediye kanunu 25. Maddesine istinaden 2023 yılı gelir ve giderleri ve bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Belediye meclisi tarafından yapılan gizli oylama neticesinde Denetim Komisyonuna Hakan Yıldırım, Mevlüt İnce ve Mustafa Tuncay seçildiler.

İlçemiz Katip Mahallesi Ahmet Ses’li ve Demirkapı Mahallesi Muhtarı Mehmet Ünver tarafından verilen dilekçe ile 2 mahalle arasındaki sınırların düzeltilmesi talep edildi, talep neticesinde komisyon mahalle sınırları ve koordinatlarıyla beraber güncel meclis kararının tekrar Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmesi için güncel meclis kararı aldı.

İlçemiz Bağlar Mahallesinin tamamında revizyon imar planı ile ilgili çalışma başlatılmıştı. Kurumlardan gelecek görüşler doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi uygun görüldü.

İmar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt için İller Bankası anonim Şirketinden yaptırılması için ve bu işte kullanılması için 3 Milyon 250 Bin TL. kredi kullanılması için Belediye Başkanı Veli GÖK’e yetki verildi.

Eğirdir Belediyesine ait işyerlerinden kiracıların talepleri doğrultusunda devir işlemleri gerçekleştirildi. Gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesi ile 2024 yılının Eğirdir Belediye meclisi toplantısı 3 birleşimle sona erdi.

Ortak Konut Kredisiyle Ev Alınabilecek İşte Şartlar Ortak Konut Kredisiyle Ev Alınabilecek İşte Şartlar

Haber Merkezi

Editör: Özge Çelik