İl genelinde 61 bin 400 dekar hububat alanı bulunuyor. İlimizde  çoğunlukla üretilmekte olan buğday çeşitleri; Çeşit-1252, Kızıltan-91 ve Türköz, Arpa çeşitleri ise Aydan Hanım ve Tarm-92.  İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından düzenli olarak bu hububat alanları hastalık ve zararlı yönetimi amacıyla kontrol ediliyor. Hububat alanlarında en fazla ekonomik zarara yol açan Süne zararlısı ile  kimyasal mücadele kararının verilmesi, eğer kimyasal mücadeleye gerek görülürse zamanının belirlenmesi amacıyla süne zararlısının beş farklı gelişim evresinde sürveyler yapılıyor.

Süne, ülkemizde buğdayın en önemli zararlısı konumunda. Süne, buğday tanesinde yaptığı zarar ile ürünün ekmeklik, makarnalık ve tohumluk kalitesini bozuyor. Bu gibi olumsuz etkileri önlemek için her yıl süne entegre mücadelesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sürvey çalışmaları yürütülüyor. Entegre mücadele kapsamında alınacak kültürel önlemlerden bazıları, erkenci buğday çeşitlerinin ekimini ve erken ekimi sağlamak, hububat tarlalarındaki yabancı otlarla mücadelenin iyi yapılmasını sağlamak, hasadın geciktirilmeden vaktinde yapılmasını sağlamak, polikültür tarıma ağırlık vermek, anız yakılmasını önlemek, yeşil kuşak oluşturmak ve korumak şeklinde sıralanıyor. Kültürel tedbirler İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından periyodik olarak tarımsal yayım çalışmaları ile üreticilere hatırlatılıyor.. Süne zararlısının biyolojik mücadelesinde ise doğal düşmanlardan faydalanılıyor. Bölgemizde yapılan sürvey çalışmalarında çok az miktarda yetişkin süne bireyine rastlanıyor.

Hırsızlık olayının şüphelileri yakayı ele verdi Hırsızlık olayının şüphelileri yakayı ele verdi

Kaynak: Haber Merkezi