Eğitime Destek Platformu İl Temsilciliği görevini yürüten Abdurrahman Akçil'in görev süresinin dolması neticesinde genel merkez tarafından Mustafa Başar yeni il temsilcisi olarak atandı.

Yönetim Kurulu; İlim Yayma Cemiyeti, İnsan Medeniyet Hareketi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), ÖNDER Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ENSAR Vakfı ve Diyanet Vakfından oluşan platform ilimizde hizmet veren tüm sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir koordinasyon kurulu ile faaliyetler göstermeye devam etmektedir.

1 - PLATFORMUN NİTELİĞİ VE OLUŞUMU

Eğitime Destek Platformu, milli ve manevi değerlere sahip insan yetiştirmek amacıyla kurulmuş  sivil toplum kuruluşlarından oluşmaktadır.

2 - PLATFORMUN AMACI

Eğitim çağındaki bütün çocukların ve gençlerin milli ve manevi değerlere sahip olarak yetişmelerini sağlamak, bu amaç için altyapı oluşturmak ve aynı gayeye sahip STK’lar arasında ORTAK KOORDİNASYON ve İŞBİRLİĞİ yapmak.

ATM'de İşi Olanın Cebi Yanıyor ATM'de İşi Olanın Cebi Yanıyor

3 - PLATFORMUN GÖREVLERI

Platform amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yürütür;

Tüm İl ve İlçe merkezlerindeki koordinasyonu sağlamak.

Tüm il ve ilçelerde Milli İrade Platformu,Filistin’e Destek Platformu ve Oybirliği Platformunu temsil etmek ve faaliyetlerini yürütmek.