Isparta Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Koordinatörlüğü tarafından Baba Okulu Seminerleri tertip edilecek.

Amacı, ailenin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini, aile hayatının huzurlu bir şekilde devamını sağlamak; ailenin her bir üyesini hem ferdî hem de üstlendikleri toplumsal roller bağlamında desteklemek, Kur’an ve Sünnet temelinde aile olma bilincini kazandırmak ile ailede hak ve sorumluluklar açısından baba olmanın önemine dikkat çekmek olan Baba Okulu seminerlerine Babalar ve Baba Adayları katılabilecek.

Hedefleri arasında; Tüm aile fertlerine Kur’an ve Sünnet temelinde aile olma bilinci kazandırılması, ailede hak ve sorumluluklar açısından baba olmanın önemine dikkat çekilmesi, eş ve çocuklarının maddi ihtiyaçlarını karşıladıklarında onlara karşı görevlerini yerine getirmiş olduklarını düşünen babalarda bunun yeterli olmadığına dair farkındalık oluşturulması, babaların çocuklarına daha fazla vakit ayırarak daha fazla ilgilenmelerinin sağlanması, sadece annelere bırakılmadan eğitim hayatlarıyla ilgili süreçlerin yönetilmesi, babaların sağlayacağı katkının eksik kalmasına yol açan bu durumla ilgili bilinç oluşturulması, aile içinde sevgi, saygı, huzur ve manevi havanın oluşması bulunan Baba Okulu Seminerleri 4 hafta devam edecek.

Isparta Müftülüğü personeli vasıtasıyla ve alanında uzman kişilerden de destek alınarak düzenlenecek seminerlerde aşağıdaki ders başlıkları yer alacak.

1. Ailede Babanın Rolü

2. Kur’an’da Baba Örnekleri ve Bir Baba Olarak Hz. Peygamber (s.a.s.)

3. İslam Hukukunda Baba Olmak ve Sorumlulukları

4. Çocuğun Kimlik ve Kişilik Gelişiminde Babanın Rolü

5. Baba - Çocuk İlişkisinde İletişimin Önemi

6. Baba ve Genç İletişimi (Problem Çözme Becerileri)

7. Ailede Merhametin Mimarı Olarak Baba

Isparta’da kuyumcularda yoğunluk oluştu Isparta’da kuyumcularda yoğunluk oluştu

8. Mahremiyet Eğitiminde Babanın Rolü

Sonunda atölye çalışması yapılacak olan seminerde katılımcılara Katılım Belgesi verilecek.

Baba Okulu Seminerlerine katılmak isteyen Baba ve Baba Adayları, 15 Ocak 2024 Pazartesi gününe kadar Isparta Müftülüğü Din Hizmetleri Birimine başvurabilecekler.

Haber Merkezi