Isparta ili genelinde yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında görülen artışlar ve kuraklık nedeniyle yangın riskinin yükselmesi nedeniyle, Isparta Valiliği tarafından önemli kararlar alındı.

Vali Aydun Baruş imzasıyla yayımlanan kararlar şu şekilde:

Madde 1-Amaç

Isparta İli genelinde, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında görülen artışlar ve kuraklık nedeniyle yangın riskinin yükselmesi, ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinin artmasıyla kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirildiğinden, İlimiz sınırları dâhilinde, ormanlık ve kırsal alanlarda çıkabilecek yangınları önlemek, yangın öncesinde ve yangının meydana gelmesi halinde alınması gereken tedbirleri ve yapılacak işlemleri belirlemek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumaktır.

 Madde 2- Kapsam

İlimiz genelinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların görevlerinin belirlenmesi, gerekli kontrol ve denetimlerin yapılması, ormanlık alanlarda gerçek ve tüzel kişilerin uymaları gereken kuralların belirlenmesi, belirlenen kurallara riayet etmeyenler hakkında yasal müeyyidelerin uygulanmasını kapsar.

 Madde 3- Yasal Dayanak

 1- 6831 sayılı Orman Kanunu

 2- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

 3- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu

 4- Isparta İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’nun 07.05.2024 tarihli ve 1 sayılı

Kararı

 5- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 13.05.2023 tarihli ve 51865 sayılı

“Orman Yangınları” konulu Genelgesi

 Madde 4- Genel Esaslar

 Isparta İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun 07.05.2024 tarihli ve 1 sayılı

kararının 20’nci maddesine istinaden, Isparta İli sınırları dâhilinde olup karar ormanlık alanlara girişlerin, 10 Haziran -15 Ekim 2024 tarihleri arasında yetkili makamların iznine tabi olması, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74’ncü maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9, 11 ve 66’ncı maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

Madde 5- Isparta İli sınırları dahilinde olup karar ekindeki listede yer alan; “Orman Parkları, Milli Park ve Tabiat Parkları içerisindeki Piknik ve Mesire Alanları ile Günübirlik Kontrollü Alanlar” haricindeki ormanlık alanlara; görevliler, arıcılar, çobanlar, Avbis sistemine kayıtlı olup izin verilen günlerde avcılar, ayrıca av turizmi kapsamında Milli Parklar Şube Müdürlüğünce izin verilen av organizasyonları ve yetkili makamlardan izinli olanların dışında girilmesi 10 Haziran -15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaktır.

 Madde 6- Orman Parkları, Milli Park ve Tabiat Parkları içerisindeki Piknik ve Mesire Alanları ile Günübirlik Kontrollü Alanlar haricindeki ormanlık alanlarda; 10 Haziran -15 Ekim 2024 tarihleri arasında, mangal ve ateş yakmak, Mahalli Mülki Amirden izin almadan etkinlik ve piknik yapmak, çadır kurmak, kamp yapmak ve konaklamak yasaktır.

 Madde 7- Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik ve mesire alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Piknik ve mesire alanlarında ateş yakmaksızın piknik yapılması, bu alanlarda çöp bırakılmaması yönünde görevliler ve işletme sahiplerince gerekli uyarılarda bulunulacak, bu hususta sık bir şekilde denetim ve kontroller yapılacaktır.

 Madde 8- Ormanlık alanlarda ve orman kenarlarında her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, tutuşturucu atık malzemeler ile inşaat atıkları, hafriyat ve cam vb. malzemeden imal edilmiş atık malzeme bırakılması yasaktır.

 Madde 9- Orman içerisinde ve kenarında bulunan turizm tesisleri, çadırlı kamp alanları,piknik ve mesire alanlarında gerçekleştirilen  organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu,

parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması, Mahalli Mülki Amir tarafından her talep için verilen özel izin dışında yasaktır.

 Madde 10- 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 31 ve 32’nci maddeleri kapsamında olanlar başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği köyler ve mahalleler ile ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahallelerde, anız, bağ-bahçe, meyvelik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve bitki örtüsünün yakılması yasaktır.

 Madde 11- Orman alanları civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, yerleşim yerleri ve ormanları etkileyebilecek yangınlara karşı önlemleri alarak yangın söndürme ve koruma ekiplerini kurmak ve ormanlık alan ile tesis arasında koruma bandı oluşturmakla yükümlüdür.

Bu konudaki denetim Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve ilgili belediyeler tarafından yerine getirilecektir.

 Madde 12- Karayolları güzergâhında seyir ve park halindeki araçlar ile duraklama yapan araçlardan yangına sebebiyet verebilecek malzemelerin (sigara, şişe, cam eşya, çöp vb.) atılması ve bırakılması yasaktır. Karayolları güzergahına atılan veya bırakılan bu tür malzemelerin belirli aralıklarla toplanması Karayolları Şeflikleri ile sorumluluk alanlarına göre İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Orman İşletme Müdürlüklerince yapılacaktır.

 Madde 13- Belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama ve depolama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak, yangına karşı gerekli tedbirleri alacak

ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır.

Madde 14- Enerji Nakil Hatlarının ve trafo merkezlerinin yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (TEİAŞ-TEDAŞ-CK Enerji Akdeniz Elektrik) enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakım çalışmalarını yapacaklar, yetkililerce talep edilmesi durumunda enerji kesintisi uygulayacaklardır.

 Madde 15- İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, Ziraat Odası Başkanlıkları tarafından çiftçilere ve üyelerine tarımsal alanlardaki yasaklar ve ziraat alanlarında çıkabilecek yangınlar konusunda bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.

Meteorolojik koşulların yangın çıkması bakımından kritik olduğu günlerde çiftçi ve üyelerin telefonlarından SMS mesajı ile uyarılması ve bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

 Madde 16- Valilik, Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerince, teknolojik imkânlardan (kamera, fotokapan) istifade edilerek etkin bir şekilde gözetim ve denetim faaliyetleri yapılacaktır.

 Madde 17- Ormanlık ya da zirai alanlarda yangın meydana gelmesi durumunda, gerekli hallerde Valilik ve Kaymakamlıkların emriyle tüm kamu ve özel sektör imkânları kullanılarak yangınlara etkili bir şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır.

 Madde 18- Bu karar Isparta İli sınırları dâhilindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanacaktır.

 Madde 19- Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında, 6831 sayılı Orman Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

 Madde 20- Bu karar hükümleri 10.06.2024-31.10.2024 tarihleri arasında uygulanır.

 Madde 21- Bu karar hükümleri Isparta Valiliği tarafından yürütülür.

Eğirdir Gölü'nde Erkek Cesedi Bulundu Eğirdir Gölü'nde Erkek Cesedi Bulundu

Kaynak: Haber Merkezi