’22 Mart Dünya Su Günü’münasebetiyle DSİ 18. Bölge Müdür Yardımcısı Murat ÇINAR tarafından yapılan açıklamalarda bu yıl yağışların istenildiği gibi olmadığı, tasarrufa çok önem vererek zor geçecek bu yılı el birliği ile dikkatli su kullanımı yaparak geçirmemiz gerekiyor, dedi.

Devlet Su İşleri Teşkilatı Kuruluşundan günümüze kadar yaşanan süreç hakkında özet bilgiler verenÇınar, Kurumun Ülkemiz su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu teşkilatı olduğundan bahsetmiş ve ülkemiz başta içme ve kullanma ile sulama olmak üzere enerji, çevre ve taşkın sektörlerinde önemli hizmetler kazandırdığını ve kazandırmaya da devam ettiğinin altını çizdi.


Devlet Su İşlerinin 6200 sayılı Kuruluş Kanununun vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde tatlı su kaynaklarından maksimum ölçüde yararlanacak şekilde başta sulama ve içme-kullanma suyu olmak üzere diğer sektörlerin de ihtiyaçları dikkate alınarak en verimli ve etkin bir şekilde kullanımın sağlanmasına yönelik planlamalar yapıldığını söyleyen ÇINAR, yıllara göre değişen ve gelişen şartlar dikkate alınarak yapılan su tahsislerinde bazı değişikliklerin olduğundan bahsetti.


Ülkemizin ve İlimizin en önemli su kaynaklarından olan Eğirdir Gölümüz hakkında da bilgi veren ÇINAR, Eğirdir Gölünün Isparta İli için çok önemli olduğu ve başta içme ve kullanma ile sulama sektörleri için katkısının büyük olduğunu vurguladı. Doğrudan ve dolaylı olarak 300.000’e yakın nüfusun Eğirdir Gölünden istifade ettiğinden bahseden ÇINAR, Isparta İlinin azami ölçüde Gölden istifade ettiğini belirtti.


Eğirdir Gölü Durumu ve Su Bütçesi konulu sunumunu yapan ÇINAR, sunumda Eğirdir Gölüne ilişkin genel bilgilerin yanında gölün su bütçesine ilişkin önemli bilgiler verdi. Sunumda 1990-2022 yılı gerçekleşen veriler dikkate alınarak gölün gelirleri ve giderlerine ilişkin detaylı bilgiler verilmiş olup, son yıllarda ülkemiz genelinde olduğu gibi Eğirdir Gölü ve göl havzasında da yaşanan kuraklıktan oldukça olumsuz etkilenen Eğirdir Gölünde göl su kotunun ve hacminin düştüğü ve su bütçesinin belirgin bir şekilde azaldığından bahsetti.

Sunum sırasında Eğirdir Gölümüzün önemini bir kere daha vurgulayan ÇINAR, Gölün mevcut durumuna ilişkin güncel bilgilerden bahsetmiş ve son yıllarda kuraklıktan dolayı yaşanan sorunlar ve bu konuda yapılan ve bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.


Son olarak Belediye Meclis üyelerinin sorularını dinleyen ÇINAR, özellikle ulusal basında ve yörede çıkan bir takım haber ve bilgilere ilişkin detaylı ve izah edici açıklamalar yaparak Meclis Üyelerini bilgilendirdi.; Eğirdir Gölünün hepimizin olduğu, bunda başta ilgili Devlet Kurum ve Kuruluşları olmak üzere birçok paydaşın gölden faydalandığı ve sorumlulukların olduğundan bahseden ÇINAR, suyun etkin ve verimli kullanılabilmesinin öneminden bahsederek Gölün kullanımı ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından herkesin üzerine düşen görevi mevzuatlar çerçevesinde ve işbirliği içinde en iyi şekilde yapması gerektiğini belirtti.

Çınar; ‘2023 yılının uzun yıllar ortalamasına göre oldukça kurak bir şekilde devam etmesinden dolayı bu yıl göldeki seviyede ciddi bir artış gözlemlenmemiştir. Bu nedenle bu yılın su ihtiyaçlarının karşılanmasında içme ve kullanma suyunun karşılanması açısından zor bir yıl olacaktır. Su tasarrufunun azami ölçüde sağlanarak göldeki suyun en etkili ve verimli bir şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca 90’lı yıllardan bugüne kadar hiçbir şekilde enerji için faaliyet gösteren tesislere su verilmemektedir.’ dedi.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve Meclis Üyelerinin karşılıklı sorularını yanıtlayan DSİ 18. Bölge Müdür Yardımcısı Murat ÇINAR’a verdiği bilgiler ve sunumundan dolayı Başkan Gök teşekkür etti.

İnsuyu Mağarası'nda Temsili Yörük Göçü İnsuyu Mağarası'nda Temsili Yörük Göçü