Bu nedenle, miras paylaşımında belirli hususlara dikkat etmek önemlidir. Yasal düzenlemeler, mirasın nasıl bölüştürüleceğine ilişkin önemli kılavuzlardır.

Boşanma Davası Dilekçesi Nelere Dikkat Edilmeli? Boşanma Davası Dilekçesi Nelere Dikkat Edilmeli?

Miras paylaşımında yaşanan anlaşmazlıkları en aza indirmek için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Artık miras paylaşımı ve devir işlemleri için yeni bir dönem başlamıştır. Miras paylaşımında kardeşler arasındaki zorunluluklar ortadan kalkmıştır.

Hisseli tapular için tek bir şart vardır: Hissedarların paylaşım konusunda mutabakata varmaları. Dolayısıyla, miras kalan bir mülkün kardeşler arasında paylaştırılması için noter onayına gerek kalmamaktadır. Hisseli tapu alımında, Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanarak sınırlar belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir. Bu sayede, miras kalan bir evin kardeşlere devri için yazılı bir sözleşme yeterlidir.

Ancak, mirasçılardan biri sözleşmeyi imzalamazsa, her bir mirasçının mahkemeye başvurma hakkı bulunmaktadır. Mahkemeye başvuran mirasçı, sözleşme veya kanun gereği ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça paylaşma isteyebilecektir.

Bu düzenleme, miras paylaşım süreçlerini kolaylaştırmakla birlikte, hukuki yolların hala devrede olduğunu vurgular. Miras kalan bir evin kardeşlere devri için yazılı bir sözleşme yapılması önemlidir. Her mirasçının haklarının korunması adına sözleşme imzalamak önemlidir, ancak herhangi bir ihtilaf durumunda yasal haklarını arama özgürlüğünü de korumuş olacaktır.

Haber Merkezi