Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından “Yüzyılların Sesi-II. Klasik Türk Edebiyatı Şiir Dinletisi: Leylâ ve Mecnûn” başlıklı bir program düzenlendi.

Türker Taşaltın Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda, Fuzûlî’nin Leylâ ve Mecnûn adlı eserinden esinlenen İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadriye Yılmaz’ın oluşturduğu metin, öğrenciler tarafından sahnelendi. Fuzûlî’nin eserinden seçilen gazel formundaki lirik şiirler, Üzeyir Hacıbeyov’un Leylâ ve Mecnûn operasından alınan fonlar eşliğinde sunuldu. Şairinin o günkü Türkçede söylediği hikâye ve şiirler, günümüz diline taşındı.

Leylâ ve Mecnûn’un temsil ettiği kavramlar olan “güzellik ve aşk”ın ayrılmazlığına, devamlılığına gönderme yapması bakımından da metnin gizli manalarına işarette bulunulan program, çağları aşan efsanevî aşk hikâyesinin anlamını ve o günkü sanatlı dilini bugünün algısına ve söyleyişine yaklaştırarak seyirci ile buluşturdu.

Isparta'da bugün (23 Şubat 2024) vefat edenler Isparta'da bugün (23 Şubat 2024) vefat edenler

SDÜ Bülten